Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Verlies- en winstrekening - Bloembollenbedrijven

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.

 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Opbrengsten
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
1.888.600
1.816.700
1.449.800
1.387.200
  Expand
Akkerbouw
euro
23.700
13.500
9.000
7.400
  Expand
Bloembollen en knollen
euro
1.406.000
1.286.600
1.100.500
1.051.500
  Expand
Groenten
euro
0
0
3.300
1.700
   
Bloemen
euro
64.900
69.600
49.600
61.200
  Expand
Overig tuinbouw
euro
2.800
2.800
2.900
2.200
  Expand
Rundveehouderij
euro
51.200
35.000
25.100
21.000
  Expand
Overige opbrengsten
euro
339.800
409.200
259.400
242.200
Collapse
Betaalde kosten en afschrijving
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
1.539.200
1.328.200
1.273.400
1.152.800
  Expand
Dierlijke en plantaardige activa
euro
394.600
342.400
310.400
305.200
  Expand
Energie
euro
127.800
58.700
42.100
39.200
  Expand
Immateriele activa
euro
13.800
13.800
12.700
12.100
  Expand
Materiele activa
euro
460.600
400.800
376.200
339.600
   
Betaalde arbeid
euro
219.300
213.200
229.300
199.500
   
Werk door derden
euro
200.700
179.600
211.300
165.900
  Expand
Financieringslasten
euro
39.800
40.400
34.100
37.200
   
Algemene kosten
euro
82.500
79.300
57.300
53.900
Collapse
Resultaat
 
 
 
 
 
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
349.400
488.600
176.400
234.400
  
Buitengewone baten en lasten
euro
3.900
3.800
3.000
-5.800
  
Inkomen uit bedrijf
euro
353.300
492.400
179.400
228.500
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje
euro/onbetaalde aje
221.300
308.800
104.400
133.500
  
Inkomen uit bedrijf per oaje, bij werkelijk BTW
euro
 
308.800
104.400
133.500