Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Verlies- en winstrekening - Bloembollenbedrijven

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW. 

 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Opbrengsten
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
1.753.300
1.707.500
1.818.600
1.449.800
  Expand
Akkerbouw
euro
14.500
16.400
30.300
9.000
  Expand
Bloembollen en knollen
euro
1.492.300
1.426.700
1.277.100
1.100.500
  Expand
Groenten
euro
100
100
2.700
3.300
   
Bloemen
euro
36.400
36.200
66.300
49.600
  Expand
Overig tuinbouw
euro
3.500
3.500
2.600
2.900
  Expand
Rundveehouderij
euro
0
0
32.500
25.100
  Expand
Overige opbrengsten
euro
206.500
224.600
407.100
259.400
Collapse
Betaalde kosten en afschrijving
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
1.402.000
1.323.700
1.345.500
1.273.400
  Expand
Dierlijke en plantaardige activa
euro
359.000
334.400
361.500
310.400
  Expand
Energie
euro
56.300
87.400
56.700
42.100
  Expand
Immateriele activa
euro
8.800
8.100
10.000
12.700
  Expand
Materiele activa
euro
406.900
375.700
389.200
376.200
   
Betaalde arbeid
euro
226.400
202.900
214.800
229.300
   
Werk door derden
euro
238.400
218.000
205.200
211.300
  Expand
Financieringslasten
euro
39.800
34.900
37.200
34.100
   
Algemene kosten
euro
66.400
62.400
70.800
57.300
Collapse
Resultaat
 
 
 
 
 
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
351.300
383.800
473.000
176.400
  
Buitengewone baten en lasten
euro
-900
-600
3.000
3.000
  
Inkomen uit bedrijf
euro
350.500
383.200
476.000
179.400
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje
euro/onbetaalde aje
204.100
223.700
280.500
104.400
  
Inkomen uit bedrijf per oaje, bij werkelijk BTW
euro
 
223.700
280.500
104.400