Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Verlies- en winstrekening - Melkveebedrijven

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.

 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Opbrengsten
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
704.500
481.700
430.100
432.200
  Expand
Akkerbouw
euro
7.200
5.000
4.800
5.000
  Expand
Groenten
euro
0
0
300
400
   
Bloemen
euro
100
100
100
100
  Expand
Rundveehouderij
euro
630.400
418.800
369.800
375.200
  Expand
Intensieve veehouderij
euro
3.300
2.400
1.600
1.800
  Expand
Overige opbrengsten
euro
63.400
55.400
53.400
49.800
Collapse
Betaalde kosten en afschrijving
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
514.100
408.700
378.200
355.800
  Expand
Dierlijke en plantaardige activa
euro
243.300
182.000
165.300
154.000
  Expand
Energie
euro
17.400
8.600
7.500
6.900
  Expand
Immateriele activa
euro
2.200
2.000
2.400
1.900
  Expand
Materiele activa
euro
156.300
128.700
122.100
113.800
   
Betaalde arbeid
euro
11.800
9.800
8.900
7.800
   
Werk door derden
euro
32.000
28.100
25.100
24.900
  Expand
Financieringslasten
euro
25.900
25.400
24.900
25.100
   
Algemene kosten
euro
25.200
24.100
22.100
21.300
Collapse
Resultaat
 
 
 
 
 
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
190.300
72.900
51.900
76.400
  
Buitengewone baten en lasten
euro
1.300
1.300
900
1.000
  
Inkomen uit bedrijf
euro
191.600
74.200
52.800
77.400
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje
euro/onbetaalde aje
115.400
45.100
32.300
48.800
  
Idem, exclusief afschrijving melkquotum
euro/onbetaalde aje
 
45.100
32.300
48.900
  
Inkomen uit bedrijf per oaje, bij werkelijk BTW
euro
 
45.100
32.300
48.800
  
Standaardfout van het inkomen uit bedrijf
euro
 
4.800
3.600
3.500