Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Verlies- en winstrekening - Melkveebedrijven

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW. 

 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Opbrengsten
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
623.500
676.800
481.200
430.100
  Expand
Akkerbouw
euro
8.600
9.200
5.400
4.800
  Expand
Groenten
euro
100
100
0
300
   
Bloemen
euro
100
100
100
100
  Expand
Rundveehouderij
euro
528.000
608.200
416.300
369.800
  Expand
Intensieve veehouderij
euro
2.900
2.900
3.000
1.600
  Expand
Overige opbrengsten
euro
83.800
56.300
56.400
53.400
Collapse
Betaalde kosten en afschrijving
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
497.100
477.500
407.800
378.200
  Expand
Dierlijke en plantaardige activa
euro
242.600
234.800
182.600
165.300
  Expand
Energie
euro
7.700
11.400
8.700
7.500
  Expand
Immateriele activa
euro
3.600
3.500
2.100
2.400
  Expand
Materiele activa
euro
147.200
139.800
127.700
122.100
   
Betaalde arbeid
euro
11.100
9.200
9.400
8.900
   
Werk door derden
euro
31.300
30.100
28.400
25.100
  Expand
Financieringslasten
euro
27.100
23.700
24.700
24.900
   
Algemene kosten
euro
26.400
24.900
24.100
22.100
Collapse
Resultaat
 
 
 
 
 
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
126.400
199.300
73.500
51.900
  
Buitengewone baten en lasten
euro
3.700
3.700
1.300
900
  
Inkomen uit bedrijf
euro
130.100
203.000
74.800
52.800
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje
euro/onbetaalde aje
77.800
122.200
45.200
32.300
  
Idem, exclusief afschrijving melkquotum
euro/onbetaalde aje
 
122.300
45.300
32.300
  
Inkomen uit bedrijf per oaje, bij werkelijk BTW
euro
 
122.200
45.200
32.300
  
Standaardfout van het inkomen uit bedrijf
euro
 
6.300
4.500
3.600