Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Verlies- en winstrekening - Boomkwekerijbedrijven

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW. 

 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Opbrengsten
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
1.213.500
1.201.600
1.107.100
680.900
  Expand
Akkerbouw
euro
1.000
900
2.700
5.800
  Expand
Groenten
euro
600
600
0
0
   
Bloemen
euro
0
0
200
200
  Expand
Overig tuinbouw
euro
1.112.600
1.105.700
1.020.500
625.300
  Expand
Rundveehouderij
euro
500
500
200
500
  Expand
Intensieve veehouderij
euro
0
0
13.800
9.300
  Expand
Overige opbrengsten
euro
98.700
93.900
69.700
39.700
Collapse
Betaalde kosten en afschrijving
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
1.057.900
1.012.500
839.000
544.600
  Expand
Dierlijke en plantaardige activa
euro
524.700
486.500
445.100
276.200
  Expand
Energie
euro
12.000
19.300
11.600
5.900
   
Immateriele activa
euro
100
100
100
100
  Expand
Materiele activa
euro
169.200
167.400
122.200
88.500
   
Betaalde arbeid
euro
226.600
216.800
148.900
110.400
   
Werk door derden
euro
55.900
55.300
56.800
18.200
  Expand
Financieringslasten
euro
13.900
12.800
10.000
12.000
   
Algemene kosten
euro
55.500
54.300
44.300
33.300
Collapse
Resultaat
 
 
 
 
 
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
155.600
189.100
268.200
136.200
  
Buitengewone baten en lasten
euro
-9.700
-9.700
500
-200
  
Inkomen uit bedrijf
euro
145.800
179.400
268.700
136.100
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje
euro/onbetaalde aje
93.200
114.400
175.000
89.300
  
Inkomen uit bedrijf per oaje, bij werkelijk BTW
euro
 
114.400
175.000
89.300