Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Verlies- en winstrekening - Boomkwekerijbedrijven

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.

 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Opbrengsten
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
756.500
777.500
680.900
662.800
  Expand
Akkerbouw
euro
3.800
3.000
5.800
3.500
   
Bloemen
euro
200
200
200
600
  Expand
Overig tuinbouw
euro
684.700
704.900
625.300
606.900
  Expand
Rundveehouderij
euro
400
300
500
0
  Expand
Intensieve veehouderij
euro
23.800
19.600
9.300
14.500
  Expand
Overige opbrengsten
euro
43.500
49.500
39.700
37.300
Collapse
Betaalde kosten en afschrijving
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
640.000
585.500
544.600
524.900
  Expand
Dierlijke en plantaardige activa
euro
333.500
300.500
276.200
240.900
  Expand
Energie
euro
15.100
6.900
5.900
7.700
   
Immateriele activa
euro
100
100
100
200
  Expand
Materiele activa
euro
106.400
96.700
88.500
92.800
   
Betaalde arbeid
euro
112.100
111.600
110.400
117.100
   
Werk door derden
euro
27.400
24.700
18.200
20.900
  Expand
Financieringslasten
euro
9.900
10.100
12.000
12.200
   
Algemene kosten
euro
35.600
34.900
33.300
33.100
Collapse
Resultaat
 
 
 
 
 
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
116.500
192.000
136.200
138.000
  
Buitengewone baten en lasten
euro
900
900
-200
-100
  
Inkomen uit bedrijf
euro
117.400
192.900
136.100
137.900
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje
euro/onbetaalde aje
77.600
127.100
89.300
87.000
  
Inkomen uit bedrijf per oaje, bij werkelijk BTW
euro
 
127.100
89.300
87.000