Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Verlies- en winstrekening - Zetmeelaardappelbedrijven

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW. 

 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Opbrengsten
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
487.300
494.900
388.100
325.500
  Expand
Akkerbouw
euro
353.300
372.900
268.000
221.700
  Expand
Bloembollen en knollen
euro
0
0
0
600
  Expand
Groenten
euro
4.200
3.500
4.500
3.200
  Expand
Rundveehouderij
euro
500
500
100
1.000
  Expand
Intensieve veehouderij
euro
0
0
3.200
0
  Expand
Overige opbrengsten
euro
129.400
118.100
112.300
99.000
Collapse
Betaalde kosten en afschrijving
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
357.400
325.300
308.600
285.200
  Expand
Dierlijke en plantaardige activa
euro
104.400
94.300
97.300
82.300
  Expand
Energie
euro
2.400
3.400
2.900
2.500
   
Immateriele activa
euro
400
400
700
800
  Expand
Materiele activa
euro
162.000
150.200
137.100
132.700
   
Betaalde arbeid
euro
14.300
12.300
10.000
9.500
   
Werk door derden
euro
23.800
21.700
16.900
15.400
  Expand
Financieringslasten
euro
26.700
21.300
21.000
21.500
   
Algemene kosten
euro
23.400
21.700
22.700
20.500
Collapse
Resultaat
 
 
 
 
 
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
129.900
169.600
79.500
40.300
  
Buitengewone baten en lasten
euro
3.700
3.600
6.900
2.000
  
Inkomen uit bedrijf
euro
133.700
173.200
86.400
42.400
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje
euro/onbetaalde aje
114.200
149.700
69.200
33.700
  
Standaardfout van het inkomen uit bedrijf
euro
 
17.300
12.000
9.600