Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Verlies- en winstrekening - Zetmeelaardappelbedrijven

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.

 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Opbrengsten
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
448.700
377.900
324.700
315.600
  Expand
Akkerbouw
euro
327.700
259.100
221.200
216.500
  Expand
Bloembollen en knollen
euro
0
0
600
500
  Expand
Groenten
euro
6.400
4.700
3.200
3.500
  Expand
Rundveehouderij
euro
300
200
1.000
100
  Expand
Intensieve veehouderij
euro
3.700
4.000
0
0
  Expand
Overige opbrengsten
euro
110.600
109.800
98.700
94.900
Collapse
Betaalde kosten en afschrijving
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
355.300
300.400
284.600
283.900
  Expand
Dierlijke en plantaardige activa
euro
119.200
96.100
82.100
82.800
  Expand
Energie
euro
5.800
2.800
2.500
2.300
   
Immateriele activa
euro
600
600
800
1.000
  Expand
Materiele activa
euro
161.200
132.500
132.500
128.600
   
Betaalde arbeid
euro
10.600
10.700
9.500
9.800
   
Werk door derden
euro
16.800
15.500
15.400
16.400
  Expand
Financieringslasten
euro
18.200
19.400
21.400
22.700
   
Algemene kosten
euro
22.800
22.700
20.400
20.300
Collapse
Resultaat
 
 
 
 
 
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
93.400
77.500
40.100
31.700
  
Buitengewone baten en lasten
euro
6.700
7.400
2.000
1.900
  
Inkomen uit bedrijf
euro
100.100
84.800
42.100
33.600
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje
euro/onbetaalde aje
81.200
68.300
33.500
29.100
  
Standaardfout van het inkomen uit bedrijf
euro
 
13.700
9.600
8.700