Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Verlies- en winstrekening - Geitenbedrijven

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.

 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Opbrengsten
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
1.121.500
1.053.300
991.800
858.600
  Expand
Akkerbouw
euro
7.500
5.800
4.500
900
  Expand
Groenten
euro
0
0
200
300
  Expand
Rundveehouderij
euro
936.300
883.200
867.200
767.400
  Expand
Overige opbrengsten
euro
177.700
164.200
120.000
90.000
Collapse
Betaalde kosten en afschrijving
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
1.006.000
833.500
752.900
707.000
  Expand
Dierlijke en plantaardige activa
euro
626.900
504.400
439.000
406.300
  Expand
Energie
euro
36.600
18.300
13.800
14.500
  Expand
Immateriele activa
euro
500
500
500
800
  Expand
Materiele activa
euro
199.800
177.300
168.000
157.700
   
Betaalde arbeid
euro
53.000
49.600
55.900
51.300
   
Werk door derden
euro
29.200
25.700
17.700
20.400
  Expand
Financieringslasten
euro
16.800
16.900
17.700
18.300
   
Algemene kosten
euro
43.100
40.800
40.200
37.700
Collapse
Resultaat
 
 
 
 
 
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
115.500
219.800
238.900
151.600
  
Buitengewone baten en lasten
euro
-500
-500
-500
1.900
  
Inkomen uit bedrijf
euro
115.000
219.300
238.300
153.500
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje
euro/onbetaalde aje
59.300
113.400
136.100
85.700
  
Inkomen uit bedrijf per oaje, bij werkelijk BTW
euro
 
113.400
136.100
85.700