Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Verlies- en winstrekening - Geitenbedrijven

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW. 

 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Opbrengsten
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
1.002.500
934.200
1.079.400
991.800
  Expand
Akkerbouw
euro
9.600
10.400
9.300
4.500
  Expand
Groenten
euro
400
400
400
200
  Expand
Rundveehouderij
euro
907.900
839.500
934.100
867.200
  Expand
Overige opbrengsten
euro
84.600
83.900
135.500
120.000
Collapse
Betaalde kosten en afschrijving
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
798.600
786.000
862.600
752.900
  Expand
Dierlijke en plantaardige activa
euro
490.500
484.500
511.100
439.000
  Expand
Energie
euro
14.100
21.300
18.000
13.800
  Expand
Immateriele activa
euro
700
700
400
500
  Expand
Materiele activa
euro
168.700
162.900
190.900
168.000
   
Betaalde arbeid
euro
47.400
43.500
62.800
55.900
   
Werk door derden
euro
22.500
21.700
23.200
17.700
  Expand
Financieringslasten
euro
16.800
15.200
16.600
17.700
   
Algemene kosten
euro
37.900
36.300
39.600
40.200
Collapse
Resultaat
 
 
 
 
 
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
203.900
148.200
216.800
238.900
  
Buitengewone baten en lasten
euro
-900
-900
-800
-500
  
Inkomen uit bedrijf
euro
203.000
147.300
216.000
238.300
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje
euro/onbetaalde aje
109.800
79.700
115.200
136.100
  
Inkomen uit bedrijf per oaje, bij werkelijk BTW
euro
 
79.700
115.200
136.100