Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Verlies- en winstrekening - Varkensbedrijven

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.

 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Opbrengsten
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
1.589.100
1.252.800
1.132.400
1.345.600
  Expand
Akkerbouw
euro
19.100
13.500
13.100
14.300
  Expand
Groenten
euro
4.000
2.800
2.400
1.600
  Expand
Rundveehouderij
euro
24.700
16.900
16.800
13.500
  Expand
Intensieve veehouderij
euro
1.468.300
1.064.700
1.031.000
1.264.900
  Expand
Overige opbrengsten
euro
73.000
154.900
69.200
51.300
Collapse
Betaalde kosten en afschrijving
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
1.557.100
1.186.900
1.138.600
980.900
  Expand
Dierlijke en plantaardige activa
euro
1.199.600
883.500
829.100
718.000
  Expand
Energie
euro
62.600
32.700
28.100
23.800
   
Immateriele activa
euro
600
600
1.100
2.200
  Expand
Materiele activa
euro
174.200
155.900
159.600
130.500
   
Betaalde arbeid
euro
52.900
49.700
50.400
42.100
   
Werk door derden
euro
8.200
7.200
6.800
6.200
  Expand
Financieringslasten
euro
18.100
18.100
21.300
23.000
   
Algemene kosten
euro
40.900
39.200
42.100
35.000
Collapse
Resultaat
 
 
 
 
 
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
32.000
65.900
-6.200
364.700
  
Buitengewone baten en lasten
euro
-4.000
-36.100
500
-8.200
  
Inkomen uit bedrijf
euro
28.000
29.900
-5.700
356.500
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje
euro/onbetaalde aje
21.100
22.600
-4.200
281.500
  
Inkomen uit bedrijf per oaje, bij werkelijk BTW
euro
 
22.600
-4.200
281.500
  
Standaardfout van het inkomen uit bedrijf
euro
 
18.500
17.400
20.500