Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Verlies- en winstrekening - Varkensbedrijven

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW. 

 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Opbrengsten
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
1.917.500
1.661.400
1.282.300
1.132.400
  Expand
Akkerbouw
euro
20.600
20.700
13.000
13.100
  Expand
Groenten
euro
2.400
2.300
2.100
2.400
  Expand
Rundveehouderij
euro
16.000
17.900
18.700
16.800
  Expand
Intensieve veehouderij
euro
1.780.400
1.520.500
1.075.900
1.031.000
  Expand
Overige opbrengsten
euro
98.100
100.100
172.500
69.200
Collapse
Betaalde kosten en afschrijving
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
1.416.900
1.492.300
1.208.400
1.138.600
  Expand
Dierlijke en plantaardige activa
euro
1.114.100
1.182.800
894.000
829.100
  Expand
Energie
euro
25.500
45.800
33.600
28.100
   
Immateriele activa
euro
1.000
1.000
900
1.100
  Expand
Materiele activa
euro
154.700
148.800
159.300
159.600
   
Betaalde arbeid
euro
47.900
44.500
52.700
50.400
   
Werk door derden
euro
8.100
7.800
7.000
6.800
  Expand
Financieringslasten
euro
22.200
20.100
20.000
21.300
   
Algemene kosten
euro
43.400
41.600
40.900
42.100
Collapse
Resultaat
 
 
 
 
 
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
500.500
169.100
73.900
-6.200
  
Buitengewone baten en lasten
euro
-100
-100
-28.400
500
  
Inkomen uit bedrijf
euro
500.500
169.100
45.500
-5.700
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje
euro/onbetaalde aje
369.100
124.300
35.000
-4.200
  
Inkomen uit bedrijf per oaje, bij werkelijk BTW
euro
 
124.300
35.000
-4.200
  
Standaardfout van het inkomen uit bedrijf
euro
 
16.700
16.300
17.400