Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Verlies- en winstrekening - Leghennenbedrijven

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW. 

 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Opbrengsten
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
1.735.700
1.464.300
1.174.200
1.121.600
  Expand
Akkerbouw
euro
5.000
6.500
3.400
3.700
  Expand
Rundveehouderij
euro
3.100
2.800
11.200
7.900
  Expand
Intensieve veehouderij
euro
1.665.900
1.389.400
976.400
946.700
  Expand
Overige opbrengsten
euro
61.600
65.500
183.300
163.300
Collapse
Betaalde kosten en afschrijving
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
1.298.100
1.328.100
1.101.800
1.013.300
  Expand
Dierlijke en plantaardige activa
euro
915.800
963.600
700.300
607.300
  Expand
Energie
euro
22.300
36.400
23.200
19.200
   
Immateriele activa
euro
3.400
3.100
5.800
8.000
  Expand
Materiele activa
euro
216.200
198.900
181.400
186.400
   
Betaalde arbeid
euro
49.200
43.100
102.300
99.600
   
Werk door derden
euro
2.600
2.400
2.200
2.300
  Expand
Financieringslasten
euro
30.800
27.700
30.300
38.000
   
Algemene kosten
euro
57.800
52.800
56.300
52.400
Collapse
Resultaat
 
 
 
 
 
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
437.600
136.200
72.500
108.400
  
Buitengewone baten en lasten
euro
1.300
1.200
800
500
  
Inkomen uit bedrijf
euro
438.900
137.500
73.300
108.900
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje
euro/onbetaalde aje
298.600
92.300
46.800
68.000
  
Inkomen uit bedrijf per oaje, bij werkelijk BTW
euro
 
92.300
46.800
68.000
  
Standaardfout van het inkomen uit bedrijf
euro
 
50.100
30.100
36.200