Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Bedrijfseconomisch resultaat - Vleeskuikenbedrijven
In het bedrijfseconomisch resultaat zijn ook de kosten meegenomen voor de inzet van eigen arbeid en kapitaal. Dit in tegenstelling tot de informatie in de verlies- en winstrekening. De gewerkte uren worden gewaardeerd tegen CAO-uurloon inclusief werkgeverslasten. Voor het vermogen (zowel vreemd vermogen als eigen vermogen) wordt rente berekend. Er wordt dus niet gerekend met de door de bedrijven werkelijk betaalde rente. Voor de gebruikte uurlonen en rentevoeten per jaar, zie de tabel 'normen'.

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Opbrengsten en kosten
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
1.989.400
1.680.700
1.507.300
1.432.200
 Collapse
Totaal bedrijfseconomische kosten
euro
1.938.100
1.557.200
1.468.400
1.381.000
   
Betaalde kosten en afschrijving (excl. rente)
euro
1.837.100
1.461.800
1.377.100
1.290.400
  Expand
Berekende kosten arbeid
euro
81.700
80.000
74.700
73.100
  Expand
Berekende kosten vermogen
euro
19.300
15.400
16.500
17.500
Collapse
Kengetallen
 
 
 
 
 
  
Netto-bedrijfsresultaat
euro
51.300
123.500
39.000
51.200
  
Rentabiliteit (opbrengst per 100 euro kosten)
%
103
108
103
104
  
Arbeidsopbrengst van de onbetaalde arbeidskrachten
euro
132.900
203.600
113.700
124.300
  
Arbeidsopbrengst in % van arbeidskosten
%
 
255
152
170
  
Inkomen in % van onbetaalde kosten
%
 
271
157
167