Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Bedrijfseconomisch resultaat - Glastuinbouwbedrijven, totaal
In het bedrijfseconomisch resultaat zijn ook de kosten meegenomen voor de inzet van eigen arbeid en kapitaal. Dit in tegenstelling tot de informatie in de verlies- en winstrekening. De gewerkte uren worden gewaardeerd tegen CAO-uurloon inclusief werkgeverslasten. Voor het vermogen (zowel vreemd vermogen als eigen vermogen) wordt rente berekend. Er wordt dus niet gerekend met de door de bedrijven werkelijk betaalde rente. Voor de gebruikte uurlonen en rentevoeten per jaar, zie de tabel 'normen'.

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Opbrengsten en kosten
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
2.901.200
2.872.800
2.653.200
2.242.800
 Collapse
Totaal bedrijfseconomische kosten
euro
2.522.400
2.573.700
2.300.200
2.034.800
   
Betaalde kosten en afschrijving (excl. rente)
euro
2.356.600
2.418.800
2.161.900
1.899.200
  Expand
Berekende kosten arbeid
euro
125.000
117.100
112.800
108.900
  Expand
Berekende kosten vermogen
euro
40.900
37.700
25.500
26.700
Collapse
Kengetallen
 
 
 
 
 
  
Netto-bedrijfsresultaat
euro
378.800
299.100
353.000
208.000
  
Rentabiliteit (opbrengst per 100 euro kosten)
%
115
112
115
110
  
Arbeidsopbrengst van de onbetaalde arbeidskrachten
euro
503.700
416.200
465.800
316.900
  
Arbeidsopbrengst in % van arbeidskosten
%
 
355
413
291
  
Inkomen in % van onbetaalde kosten
%
 
328
415
291