Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Bedrijfseconomisch resultaat - Glastuinbouw: pot- en perkplantenbedrijven
In het bedrijfseconomisch resultaat zijn ook de kosten meegenomen voor de inzet van eigen arbeid en kapitaal. Dit in tegenstelling tot de informatie in de verlies- en winstrekening. De gewerkte uren worden gewaardeerd tegen CAO-uurloon inclusief werkgeverslasten. Voor het vermogen (zowel vreemd vermogen als eigen vermogen) wordt rente berekend. Er wordt dus niet gerekend met de door de bedrijven werkelijk betaalde rente. Voor de gebruikte uurlonen en rentevoeten per jaar, zie de tabel 'normen'.

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Opbrengsten en kosten
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
2.991.000
3.013.600
3.172.000
2.709.100
 Collapse
Totaal bedrijfseconomische kosten
euro
2.786.100
2.907.000
2.841.600
2.579.800
   
Betaalde kosten en afschrijving (excl. rente)
euro
2.620.700
2.750.200
2.700.000
2.433.700
  Expand
Berekende kosten arbeid
euro
123.100
116.100
112.200
113.400
  Expand
Berekende kosten vermogen
euro
42.300
40.700
29.400
32.700
Collapse
Kengetallen
 
 
 
 
 
  
Netto-bedrijfsresultaat
euro
204.900
106.600
330.400
129.300
  
Rentabiliteit (opbrengst per 100 euro kosten)
%
107
104
112
105
  
Arbeidsopbrengst van de onbetaalde arbeidskrachten
euro
328.100
222.700
442.600
242.800
  
Arbeidsopbrengst in % van arbeidskosten
%
 
192
394
214
  
Inkomen in % van onbetaalde kosten
%
 
185
387
211