Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Bedrijfseconomisch resultaat - Opengrondsgroentenbedrijven
In het bedrijfseconomisch resultaat zijn ook de kosten meegenomen voor de inzet van eigen arbeid en kapitaal. Dit in tegenstelling tot de informatie in de verlies- en winstrekening. De gewerkte uren worden gewaardeerd tegen CAO-uurloon inclusief werkgeverslasten. Voor het vermogen (zowel vreemd vermogen als eigen vermogen) wordt rente berekend. Er wordt dus niet gerekend met de door de bedrijven werkelijk betaalde rente. Voor de gebruikte uurlonen en rentevoeten per jaar, zie de tabel 'normen'.

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Opbrengsten en kosten
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
775.600
697.700
562.300
530.100
 Collapse
Totaal bedrijfseconomische kosten
euro
704.300
670.600
531.700
518.400
   
Betaalde kosten en afschrijving (excl. rente)
euro
576.100
550.600
429.300
414.300
  Expand
Berekende kosten arbeid
euro
107.000
100.600
90.500
93.600
  Expand
Berekende kosten vermogen
euro
21.200
19.400
11.900
10.500
Collapse
Kengetallen
 
 
 
 
 
  
Netto-bedrijfsresultaat
euro
71.300
27.100
30.600
11.700
  
Rentabiliteit (opbrengst per 100 euro kosten)
%
110
104
106
102
  
Arbeidsopbrengst van de onbetaalde arbeidskrachten
euro
178.300
127.800
121.100
105.300
  
Arbeidsopbrengst in % van arbeidskosten
%
 
127
134
113