Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Bedrijfseconomisch resultaat - Bloembollenbedrijven
In het bedrijfseconomisch resultaat zijn ook de kosten meegenomen voor de inzet van eigen arbeid en kapitaal. Dit in tegenstelling tot de informatie in de verlies- en winstrekening. De gewerkte uren worden gewaardeerd tegen CAO-uurloon inclusief werkgeverslasten. Voor het vermogen (zowel vreemd vermogen als eigen vermogen) wordt rente berekend. Er wordt dus niet gerekend met de door de bedrijven werkelijk betaalde rente. Voor de gebruikte uurlonen en rentevoeten per jaar, zie de tabel 'normen'.

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Opbrengsten en kosten
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
1.888.600
1.816.700
1.447.600
1.387.200
 Collapse
Totaal bedrijfseconomische kosten
euro
1.669.500
1.435.300
1.360.200
1.260.000
   
Betaalde kosten en afschrijving (excl. rente)
euro
1.504.400
1.292.400
1.216.400
1.118.100
  Expand
Berekende kosten arbeid
euro
105.600
103.000
108.300
106.000
  Expand
Berekende kosten vermogen
euro
59.500
39.800
35.500
35.900
Collapse
Kengetallen
 
 
 
 
 
  
Netto-bedrijfsresultaat
euro
219.100
381.500
87.400
127.100
  
Rentabiliteit (opbrengst per 100 euro kosten)
%
113
127
106
110
  
Arbeidsopbrengst van de onbetaalde arbeidskrachten
euro
324.700
484.500
195.700
233.100
  
Arbeidsopbrengst in % van arbeidskosten
%
 
470
181
220