Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Bedrijfseconomisch resultaat - Fruitbedrijven
In het bedrijfseconomisch resultaat zijn ook de kosten meegenomen voor de inzet van eigen arbeid en kapitaal. Dit in tegenstelling tot de informatie in de verlies- en winstrekening. De gewerkte uren worden gewaardeerd tegen CAO-uurloon inclusief werkgeverslasten. Voor het vermogen (zowel vreemd vermogen als eigen vermogen) wordt rente berekend. Er wordt dus niet gerekend met de door de bedrijven werkelijk betaalde rente. Voor de gebruikte uurlonen en rentevoeten per jaar, zie de tabel 'normen'.

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Opbrengsten en kosten
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
612.300
523.300
551.800
537.100
 Collapse
Totaal bedrijfseconomische kosten
euro
597.200
575.800
544.000
537.000
   
Betaalde kosten en afschrijving (excl. rente)
euro
480.800
465.600
443.600
440.300
  Expand
Berekende kosten arbeid
euro
94.400
88.400
84.700
81.200
  Expand
Berekende kosten vermogen
euro
22.000
21.800
15.700
15.500
Collapse
Kengetallen
 
 
 
 
 
  
Netto-bedrijfsresultaat
euro
15.100
-52.500
7.800
100
  
Rentabiliteit (opbrengst per 100 euro kosten)
%
103
91
101
100
  
Arbeidsopbrengst van de onbetaalde arbeidskrachten
euro
109.500
36.000
92.500
81.300
  
Arbeidsopbrengst in % van arbeidskosten
%
 
41
109
100