Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Bedrijfseconomisch resultaat - Boomkwekerijbedrijven
In het bedrijfseconomisch resultaat zijn ook de kosten meegenomen voor de inzet van eigen arbeid en kapitaal. Dit in tegenstelling tot de informatie in de verlies- en winstrekening. De gewerkte uren worden gewaardeerd tegen CAO-uurloon inclusief werkgeverslasten. Voor het vermogen (zowel vreemd vermogen als eigen vermogen) wordt rente berekend. Er wordt dus niet gerekend met de door de bedrijven werkelijk betaalde rente. Voor de gebruikte uurlonen en rentevoeten per jaar, zie de tabel 'normen'.

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Opbrengsten en kosten
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
756.500
777.500
702.900
662.100
 Collapse
Totaal bedrijfseconomische kosten
euro
747.800
687.300
659.900
625.000
   
Betaalde kosten en afschrijving (excl. rente)
euro
631.600
576.700
552.200
514.200
  Expand
Berekende kosten arbeid
euro
102.300
100.200
96.500
100.100
  Expand
Berekende kosten vermogen
euro
14.000
10.300
11.200
10.700
Collapse
Kengetallen
 
 
 
 
 
  
Netto-bedrijfsresultaat
euro
8.700
90.200
42.900
37.100
  
Rentabiliteit (opbrengst per 100 euro kosten)
%
101
113
107
106
  
Arbeidsopbrengst van de onbetaalde arbeidskrachten
euro
110.900
190.400
139.400
137.200
  
Arbeidsopbrengst in % van arbeidskosten
%
 
190
144
137