Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Balans, per einde boekjaar - Glastuinbouwbedrijven, totaal
De balans bevat de bezittingen en schulden van zowel het bedrijf als van privé. Alle activa zijn gewaardeerd tegen vervangingswaarde. De tabel is alleen gebaseerd op bedrijven met een uitgebreide (MVO) vastleggingsvariant.

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Bedrijfsopzet
 
 
 
 
 
  
Aantal steekproefbedrijven
aantal
 
208
217
232
 Collapse
Kadastrale oppervlakte
ha
 
7,2
6,4
6,2
   
eigendom
%
 
84
90
87
   
pacht
%
 
16
10
13
Collapse
Debet
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal waarde debet
euro
 
4.348.800
4.028.300
3.892.800
   
Immateriële vaste activa
euro
 
0
100
100
  Expand
Materiële vaste activa
euro
 
3.136.200
2.852.900
2.774.300
   
Plantaardige en/of dierlijke activa
euro
 
352.600
380.300
407.000
   
Financiële vaste activa
euro
 
124.500
159.400
153.800
   
Voorraden
euro
 
81.000
43.700
50.400
   
Vorderingen
euro
 
111.500
117.600
86.300
  Expand
Liquide middelen
euro
 
542.900
474.300
420.900
Collapse
Credit
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal waarde credit
euro
 
4.348.800
4.028.300
3.892.800
  Expand
Totaal vreemd vermogen
euro
 
1.474.100
1.493.100
1.573.100
   
Eigen vermogen
euro
 
2.874.800
2.535.200
2.319.700
Collapse
Kengetallen
 
 
 
 
 
  
Solvabiliteit
%
 
66
63
60
  
Aandeel bedrijven met solvabiliteit < 35%
%
 
10
13
14
  
Aandeel bedrijven met solvabiliteit < 50%
%
 
21
23
29
  
Moderniteit gebouwen en glasopstanden
%
 
25
25
26
  
Moderniteit installaties
%
 
25
23
23
  
Moderniteit machines en werktuigen
%
 
27
27
27