Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Balans, per einde boekjaar - Leghennenbedrijven
De balans bevat de bezittingen en schulden van zowel het bedrijf als van privé. Alle activa zijn gewaardeerd tegen vervangingswaarde. De tabel is alleen gebaseerd op bedrijven met een uitgebreide (MVO) vastleggingsvariant.

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Bedrijfsopzet
 
 
 
 
 
  
Aantal steekproefbedrijven
aantal
 
25
28
28
 Collapse
Kadastrale oppervlakte
ha
 
14,1
14,9
14,1
   
eigendom
%
 
76
71
74
   
pacht
%
 
24
29
26
Collapse
Debet
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal waarde debet
euro
 
3.418.200
3.226.900
3.222.100
   
Immateriële vaste activa
euro
 
373.100
477.700
611.900
  Expand
Materiële vaste activa
euro
 
2.476.700
2.290.300
2.206.900
   
Plantaardige en/of dierlijke activa
euro
 
272.200
245.000
158.000
   
Financiële vaste activa
euro
 
11.300
11.300
6.600
   
Voorraden
euro
 
17.600
17.700
12.500
   
Vorderingen
euro
 
96.200
75.400
94.000
  Expand
Liquide middelen
euro
 
171.100
109.400
132.200
Collapse
Credit
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal waarde credit
euro
 
3.418.200
3.226.900
3.222.100
  Expand
Totaal vreemd vermogen
euro
 
1.464.200
1.531.400
1.669.600
   
Eigen vermogen
euro
 
1.954.100
1.695.600
1.552.500
Collapse
Kengetallen
 
 
 
 
 
  
Solvabiliteit
%
 
59
55
51
  
Aandeel bedrijven met solvabiliteit < 35%
%
 
11
13
21
  
Aandeel bedrijven met solvabiliteit < 50%
%
 
28
32
41
  
Moderniteit gebouwen en glasopstanden
%
 
36
37
40
  
Moderniteit installaties
%
 
36
39
42
  
Moderniteit machines en werktuigen
%
 
26
26
27