Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectoren > Fruitteelt
     
Fruitteelt
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

  
   
Kies een indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven
 • Visserij
 • Grote zeevisserij
 • Kottervisserij
 • Mosselcultuur
 • Overige kleine zeevisserij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Kosten - Fruitteelt

Kosten stijgen fors
19-12-2022

Voor het oogstjaar 2022 is evenals voor oogstjaar 2021 een flinke kostenstijging geraamd. De betaalde kosten en afschrijvingen nemen naar verwachting toe tot ruim 515.000 euro, een stijging van bijna 10%. Zo stegen de prijzen van meststoffen, elektriciteit en diesel sterk. Ook vrijwel alle andere kostenposten namen toe.

De toegerekende kosten zijn de kosten die worden gemaakt voor de teelt van de gewassen en de vermarkting van de producten zoals gewasbescherming, meststoffen en aflevering. Ook de afschrijvingen op investeringen in plantopstanden vallen eronder. De betaalde arbeidskosten, voornamelijk voor de oogst, vormen de grootste kostenpost (aandeel van circa 30%). Naast oogstwerkzaamheden wordt losse arbeid ook ingezet voor het sorteren en verpakken van producten.
ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Naar boven