Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector


Agro Vertrouwensindex

Beleidsmakers en politici vragen vaak: hoe is de stemming in de land- en tuinbouw? Er is meestal geen eenduidig antwoord op te geven. A.S.R. real estate en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Wageningen Economic Reseach geven via deze Agro Vertrouwensindex harde en structurele informatie over de stemming onder agrarische ondernemers. Het is een enquête die viermaal per jaar wordt uitgezet onder een vaste groep agrariërs.
Nederland sluit hiermee aan bij boerenbarometers in Duitsland, Frankrijk, België, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Polen, Hongarije, Roemenië en Italië. Resultaten worden gebruikt in monitoring, beleidsondersteuning, belangenbehartiging en in bedrijfs- voorspellingsmodellen. De monitor is ooit opgezet in een publiek private samenwerking. Naast a.s.r. real estate en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) die nu een actieve rol in het project hebben, waren er voorheen ook bijdragen van 
LTO Nederland en Flynth adviseurs en accountants aan dit project. 

> Over ons
 

 
   E-mail: Communications SSG
   Telefoon: 070-3358330