Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws

Nieuws


  11/24/2021Pluimveevlees niet eerder zo hoog geprijsd
De grootste stijgers onder de consumentenprijzen in augustus en september waren fruit met 4%, pluimveevlees met 2% en verse groenten met 1%. De aardappelprijs daalde met 1%. De consumentenprijzen van ... lees meer


  11/11/2021Agro Vertrouwensindex derde kwartaal 2021 daalt verder; Varkenshouders hebben het minst vertrouwen, opengrondstuinders het meest
Het vertrouwen dat boeren en tuinders in hun onderneming hebben is verder gedaald in het derde kwartaal van 2021. Ten opzichte van een kwartaal geleden daalde de index bijna 2 punten en staat deze nu ... lees meer


  11/4/2021Voedselprijzenmonitor: cijfers augustus 2021
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  11/1/2021Agrarische grondprijs in derde kwartaal 5,6% hoger
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het 3e kwartaal van 2021 uitgekomen op 67.100 euro per ha, 5,6% hoger dan in het 2e kwartaal  en 5,5% boven de gemiddelde grondprijs over he... lees meer


  10/6/2021Gemiddeld bedrijfsresultaat bosbouw in 2019 negatief
Het gemiddeld reëel bedrijfsresultaat van particuliere bosbedrijven (groter dan 50 ha) laat over de lange termijn (1975-2019) een positieve trend zien met pieken en dalen. In de periode 1975-1990 was ... lees meer


  10/1/2021Veehouderij kampt met hoge voerkosten
Het saldo van de melkveehouderij is in juli en augustus 2021 uitgekomen op 17.000 euro per bedrijf, 17% hoger dan in augustus van het voorgaande jaar. Het voortschrijdend jaargemiddelde tot en met aug... lees meer


  10/1/2021Hogere veilingomzet sierteeltproducten en groei export
De veilingomzet van in Nederland geteelde sierteeltproducten, die vorig jaar sterk gedrukt werd door de coronacrisis, heeft dit jaar een hoog niveau. Dit blijkt uit cijfers van veiling FloraHolland. D... lees meer


  9/30/2021Bodemoverschotten stikstof en fosfaat dalen
In het derogatiemeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) volgen Wageningen Economic Research en het RIVM jaarlijks de waterkwaliteit en landbouwpraktijk van ‘voor derogatie aangemel... lees meer


  9/24/2021Nederlandse visserijsector in zwaar weer
Brexit, corona, windmolens op zee en tegenvallende vangsten. Het zit de visserijsector niet mee: vangsten gaan naar beneden en perspectief voor de sector neemt af. Maar er zijn lichtpuntjes bij de mos... lees meer


  9/22/2021Zuivel, pluimveevlees en eieren hoog geprijsd
De grootste stijging van voedselprijzen deed zich in juni en juli voor bij tafelaardappelen: de consumentenprijs steeg met 13%. Toch zijn de aardappelen nog 6% lager geprijsd dan vorig jaar om dezelfd... lees meer


  9/22/2021Stijgende vraag naar duurzame producten, aanbod neemt toe
Er is meer vraag naar producten met een duurzaamheidskeurmerk en ook het aanbod stijgt. In totaal gaven consumenten in 2020 8,2 miljard euro uit aan dier-, mens- en milieuvriendelijke producten, een s... lees meer


  9/2/2021Voedselprijzenmonitor: cijfers juni 2021
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  8/30/2021Agrocomplex draagt bijna 7% bij aan nationale economie en ruim 8% aan werkgelegenheid
De toegevoegde waarde van het totale agrocomplex bedroeg in 2019 - het meest recente jaar waarvoor de cijfers beschikbaar zijn - circa 56 mld. euro. Hiermee komt het agrocomplex 2 mld. euro hoger uit ... lees meer


  8/27/2021 Biologische en gangbare melkveebedrijven: vergelijking in opzet en prestaties
Ongeveer 2,6% van de koeien in Nederland wordt biologisch gehouden (2020). Dit aandeel is de laatste jaren licht gestegen. Biologische bedrijven gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen en k... lees meer


  8/26/2021Afnemend vertrouwen onder boeren en tuinders in het tweede kwartaal
In het tweede kwartaal van 2021 nam het agrovertrouwen met anderhalf punt af. De afname werd vooral veroorzaakt door een afname van het vertrouwen van boeren en tuinders in de middellange termijn. De ... lees meer


  8/16/2021Agrarische grondprijs valt terug naar prijsniveau 2020
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het tweede kwartaal van 2021 uitgekomen op 63.500 euro per ha. Dat is 5,8% lager dan in het eerste kwartaal van 2021, maar vrijwel gelijk aan de ... lees meer


  8/6/2021Update van resultaten akkerbouwbedrijven in het LMM – augustus 2021
In februari 2021 zijn diverse artikelen gepubliceerd waarin gebruik werd gemaakt van voorlopige resultaten over het jaar 2019. Het ging om ‘voorlopige’ resultaten waarbij nog niet van alle akkerbouwbe... lees meer


  8/6/2021Update van resultaten staldierbedrijven in het LMM - augustus 2021
In februari 2021 zijn diverse artikelen gepubliceerd waarin gebruik werd gemaakt van voorlopige resultaten over het jaar 2019. Het ging om ‘voorlopige’ resultaten waarbij nog niet van alle staldierbed... lees meer


  8/6/2021Update van resultaten melkveebedrijven in het LMM - augustus 2021
In februari 2021 zijn diverse artikelen gepubliceerd waarin gebruik werd gemaakt van voorlopige resultaten over het jaar 2019. Het ging om ‘voorlopige’ resultaten waarbij nog niet van alle melkveebedr... lees meer


  8/2/2021Consumentenprijzen overwegend stabiel, verder herstel prijzen af boerderij
In de maanden april en mei bleven de consumentenprijzen van brood, eieren, pluimveevlees en rundvlees stabiel. De prijzen van varkensvlees en zuivel kwamen in mei een procentpunt hoger uit dan in maar... lees meer


  7/9/2021Afzet van gewasbeschermingsmiddelen stabiliseerde in 2019; milieubelasting per ha daalde
De afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen lag in 2019 nagenoeg gelijk aan de afzet in 2018, namelijk 9,3 miljoen kilo actieve stof (CBS, 2021). De lagere afzet had deels te maken met de gunstig... lees meer


  7/7/2021Voedselprijzenmonitor: cijfers april 2021
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  6/30/2021Saldi veehouderij onder druk van hoge voerprijzen
Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf kwam in mei 2021 uit op 17.400 euro. Dit saldo ligt in mei 20% hoger dan dezelfde maand van het voorgaande jaar. Daar staat tegenover dat het voorts... lees meer


  6/30/2021Uitzonderlijke omzet- en exportcijfers in de sierteelt
De veilingomzet van in Nederland geteelde snijbloemen is aanhoudend hoog, blijkt uit cijfers van veiling FloraHolland. Ook in april en in mei van 2021 is de omzet hoger dan in 2020. De omzetstijging v... lees meer


  6/25/2021Bijna 1 op de 7 boeren en tuinders levert producten via een korte keten aan de consument
Het aantal agrarische bedrijven dat zijn producten afzet via een korte keten is in de periode 2017-2020 met ruim een kwart toegenomen. Dit blijkt uit de monitor Korte ketens van Wageningen University ... lees meer
Contactpersoon
Communicatie SSG
070-3358330
 
Top of page