Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws

Nieuws


  2/2/2023Eindejaarsspurt consumentenprijzen voedingsmiddelen
Vorige zomer leken de prijzen van voedingsmiddelen in de winkel, na een periode van sterke stijgingen, weer af te vlakken. De prijzen lieten in de laatste maanden van 2022 echter nog een flinke eindsp... lees meer


  1/24/2023Hogere prijzen zorgen voor recordwaarde landbouwexport en import in 2022
De waarde van Nederlandse export van landbouwgoederen is in 2022 gestegen tot 122 miljard euro (figuur 1). Ook de importwaarde kwam tot een recordhoogte van 88 miljard euro. De importwaarde nam proce... lees meer


  1/5/2023Kosten en opbrengsten veehouderij blijven stijgen
In de veehouderijsectoren hebben forse schommelingen in kosten en opbrengsten wederom geleid tot grote bewegingen in de bedrijfsresultaten van november. Zo zorgt de onzekerheid over de oorlog in Oekra... lees meer


  1/5/2023Daling sierteeltexport en veilingomzetten zet door
Tot en met medio 2022 was er een kleine plus in de exportwaarde van bloemen en planten ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze aanvankelijk groei is echter veranderd in een krimp van 2,4% i... lees meer


  1/3/2023Voedselprijzenmonitor: cijfers oktober 2022
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  12/22/2022Update van resultaten akkerbouwbedrijven
Voor deze update zijn de resultaten voor de akkerbouwbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) gericht is, over 2021 bepaald op basis van een voorlopige set van bedrijfsgegevens... lees meer


  12/22/2022Update van resultaten melkveebedrijven
In augustus 2022 zijn diverse artikelen gepubliceerd met de resultaten over 2020 bepaald op basis van een complete set van bedrijfsgegevens. In deze update worden diverse artikelen gepubliceerd op bas... lees meer


  12/22/2022Update van resultaten staldierbedrijven op agrimatie – december 2022
Voor deze update zijn de voorlopige resultaten voor de staldierbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) gericht is, over 2021 bepaald. Alleen staldierbedrijven in de Zandregio ... lees meer


  12/19/2022Inkomensraming 2022: Grote inkomensverschillen tussen sectoren in de land- en tuinbouw
In 2022 wordt het gemiddelde inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje) voor land- en tuinbouwbedrijven geraamd op € 100.000. Dat is € 18.000 hoger dan het gemiddelde inkomen van... lees meer


  12/19/2022Prijsbeeld land- en tuinbouwproducten 2021-2022 kent forse mutaties
Het gemiddelde prijsniveau (af boerderij) van land- en tuinbouwproducten in 2022 verschilt sterk van het niveau in 2021. Verschillen tussen opeenvolgende jaren hangen normaal gesproken samen met versc... lees meer


  12/19/2022Sectorresultaat land- en tuinbouw 2022
In 2022 is de bruto toegevoegde waarde van de agrarische sector met circa 8% gestegen tot bijna 11,9 miljard euro ten opzichte van 2021. Daarbij bleef de productiviteit nagenoeg gelijk, terwijl de rui... lees meer


  11/22/2022Consumentenprijzen stijgen minder hard
In de afgelopen maanden zijn de voedselprijzen voor consumenten minder hard gestegen dan in voorgaande perioden. Het CBS meldt dat in september 2022 de prijsindex van alle voedingsmiddelen 1% hoger la... lees meer


  11/10/2022Kostprijs varkenshouderij in 2021 duidelijk gestegen; Resultaten InterPIG 2021
De varkenshouderij in Nederland produceert duurder dan in sommige omringende landen. Dit komt vooral door duurder voer en hogere mestafzetkosten. De belangrijkste landen met een professionele varkensp... lees meer


  11/8/2022Agro Vertrouwensindex nog maar net boven het nulpunt
Het vertrouwen dat boeren en tuinders in hun onderneming hebben is beperkt gedaald. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022 is de index een kleine 2 punten gezakt. De index ligt in het derde kwa... lees meer


  10/24/2022Voedselprijzenmonitor: cijfers augustus 2022
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  10/13/2022Gemiddeld bedrijfsresultaat bosbouw in 2020 opnieuw negatief
Het gemiddeld reëel bedrijfsresultaat van particuliere bosbedrijven (groter dan 50 ha) laat over de lange termijn (1975-2020) een positieve trend zien met pieken en dalen. In de periode 1975-1990 was ... lees meer


  9/30/2022Kottervisserij is dit jaar fors verliesgevend na een moeilijk 2021
De Nederlandse kottervisserij lijdt over de eerste 8 maanden van dit jaar een verlies van naar schatting meer dan 20 miljoen euro (20 à 30 miljoen euro) waarbij alle toegepaste visserijmethoden gemidd... lees meer


  9/27/2022Sierteeltexport en veilingomzetten sterk omlaag in zomerperiode
Tot en met juni 2022 was er een kleine plus in de exportwaarde van bloemen en planten ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De aanvankelijk groei is veranderd in een krimp van 1% in de periode... lees meer


  9/27/2022Kosten en opbrengsten veehouderij stijgen verder
In de veehouderijsectoren hebben forse schommelingen in kosten en opbrengsten wederom geleid tot grote bewegingen in de bedrijfsresultaten van augustus. Zo zorgt de onzekerheid over de oorlog in Oekra... lees meer


  9/26/2022Nieuw: resultaten overige dierbedrijven
Jaarlijks worden diverse artikelen gepubliceerd over akkerbouw-, melkvee-, en staldierbedrijven. Dit jaar is de reeks artikelen uitgebreid met overige dierbedrijven. De overige dierbedrijven bestaan u... lees meer


  9/19/2022Monitor Duurzaam Voedsel 2021: aandeel van duurzame voedselaankopen is gestegen
Consumenten gaven in 2021 9,5 miljard euro uit aan duurzaam voedsel. Aan producten met keurmerken zoals Beter Leven, Biologisch en Rainforest Alliance geven we steeds meer geld uit. Dit blijkt uit de ... lees meer


  9/14/2022Dierlijke producten en brood nog nooit zo duur
In het afgelopen jaar zijn de voedselprijzen voor consumenten aanzienlijk gestegen. Het CBS meldt dat in juli 2022 de prijsindex van alle voedingsmiddelen 12% hoger lag dan in juli een jaar eerder.&nb... lees meer


  8/24/2022Voedselprijzenmonitor: cijfers juni 2022
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  8/23/2022Vertrouwen onder boeren en tuinders nog net boven nulpunt
Het vertrouwen dat boeren en tuinders in hun onderneming hebben is gedaald. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2021 is de index ruim 4 punten lager en staat nu op een kleine 2 punten. De index li... lees meer
Contactpersoon
Communicatie SSG
070-3358330
 
Top of page