Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws

Nieuws


  11/25/2020Voedsel-Economisch Bericht: wie voedt Nederland?
In 2019 kochten Nederlandse consumenten voor circa 65 mld. euro aan eten en drinken in detailhandel (voornamelijk supermarkten) en foodservice (voornamelijk horeca). Dat is een stijging van circa 5% t... lees meer


  11/17/2020Monitor Duurzaam Voedsel 2019
We besteedden in 2019 18% meer aan duurzaam voedsel dan het jaar hiervoor. Consumenten zijn best bereid meer aan duurzaam voedsel uit te geven. Ook groeide het aanbod gestaag. Van de ruim 56 miljard ... lees meer


  11/12/2020Voedselprijzenmonitor: cijfers aug 2020
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  11/6/2020Voorzichtig herstel ondernemersvertrouwen in derde kwartaal
Het vertrouwen van boeren en tuinders in hun onderneming is in het derde kwartaal van 2020 enigszins hersteld. Vrijwel alle sectoren lieten enig herstel van vertrouwen zien, behalve in de pluimveehoud... lees meer


  11/3/2020Feiten en cijfers rondom pluimveevlees en eieren
In Nederland worden op 1800 bedrijven kippen gehouden. Deze pluimveebedrijven zijn een schakel in een keten met toeleverende en afnemende/verwerkende bedrijven voor pluimveevlees en eieren. De toegevo... lees meer


  11/2/2020Agrarische grondprijs verder omlaag in derde kwartaal van 2020
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het 3e kwartaal van 2020 opnieuw gedaald, met 2,1% tot € 60.700 per ha. De daling van de gemiddelde grondprijs komt vooral door de lagere prijs v... lees meer


  10/28/2020Liquiditeitspositie van melkveebedrijven licht verbeterd, van akkerbouw- en varkensbedrijven verslechterd
In het derde kwartaal hebben de coronasteunmaatregelen van de overheid en banken de verwachte neergang in de kasstroom gedempt. Dit leidde op de melkveebedrijven zelfs tot een lichte verbetering van d... lees meer


  10/28/2020Antibioticagebruik daalt weer in 2019
In 2019 is er 150 ton antibiotica (in tonnen werkzame stof) verkocht. Dit is een daling van 16% ten opzichte van 2018. De doelstelling van de overheid van een reductie van 70% ten opzichte van het ref... lees meer


  10/1/2020Consumenten- en producentenprijzen voor vlees en eieren verder uiteen
Terwijl de consumentenprijzen voor vlees en eieren in juni en juli op een hoog niveau bleven, stonden de betreffende producentenprijzen onder druk. De prijzen van pluimveevlees en rundvlees in de wink... lees meer


  10/1/2020Saldi veehouderij in de zomer fors gedaald
Het maandsaldo van het melkveebedrijf kwam in augustus 2020 uit op 14.000 euro. Dit was 7% lager dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar en 20% onder het tienjaarsgemiddelde. De daling wordt ver... lees meer


  10/1/2020Herstel sierteeltsector dankzij hoge prijzen, maar onzekerheid blijft
De zomerperiode is traditioneel een slappe periode voor de bloemenhandel, maar door de bijzondere omstandigheden in 2020 ten gevolge van corona, kwam er schaarste op de markt met hoge prijzen en een h... lees meer


  9/11/2020Kottersector boekt in 2019 fors minder resultaat, 2020 wordt een zwaar jaar.
Resultaat
De Nederlandse kottersector heeft 2019 afgesloten met een geschat resultaat van 13 à 20 mln. euro. Dat is fors lager dan het resultaat over 2018, toen nog... lees meer


  9/10/2020Kostprijs gangbare melkveebedrijven in 2018 op langjarig gemiddelde maar stijgt op de biologische bedrijven
De kostprijs is in de periode 2014-2018 per saldo gedaald door het wegvallen van de quotumkosten en de lagere rentekosten (-45%). Wel neemt de gangbare kostprijs in 2017 en 2018 met 2,4 euro per 100 k... lees meer


  9/10/2020Kritieke melkprijs tussen 2014 en 2018 gedaald voor gangbare melkveebedrijven, maar blijft hoog
De kritieke melkprijs (lange en korte termijn) is tussen 2014 en 2018 voor de gangbare melkveebedrijven per saldo gedaald en daarmee lijkt de concurrentiekracht van de gangbare melkveehouderij te zijn... lees meer


  9/9/2020Voedselprijzenmonitor: cijfers juni 2020
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  9/8/2020Droogte bepalend voor resultaten in 2018 van bedrijven in het derogatiemeetnet
In het derogatiemeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) volgen Wageningen Economic Research en het RIVM jaarlijks de waterkwaliteit en landbouwpraktijk van ‘voor derogatie aangemel... lees meer


  8/26/2020Agrarische grondprijs bijna 4% lager dan in eerste kwartaal
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het tweede kwartaal van 2020 uitgekomen op € 62.000 per ha. Dat is praktisch gelijk aan de gemiddelde prijs over heel 2019 (€ 61.900 per ha), maa... lees meer


  8/19/2020Betere economische prestaties bij duurzame bedrijfsvoering?
Als melkveebedrijven worden gerangschikt op basis van een integrale duurzaamheidsscore, blijkt dat de 25% beste bedrijven met de hoogste score ook betere economische prestaties realiseren dan de overi... lees meer


  8/17/2020Voedselprijzen stabiel, maar prijzen af boerderij onder grote druk
De voedselprijzen voor consumenten zijn in kalm water terecht gekomen in coronatijd. In de periode april-mei veranderden de prijzen van brood, eieren, pluimveevlees en vers fruit nauwelijks. De prijze... lees meer


  7/29/2020Liquiditeitspositie melkvee-, akkerbouw- en varkensbedrijven verslechterd
In het tweede kwartaal is de liquiditeitspositie van melkvee-, akkerbouw- en varkensbedrijven verslechterd ten opzichte van het eerste kwartaal 2020. De gevolgen van de coronacrisis zijn zichtbaar in ... lees meer


  7/27/2020Agro-Vertrouwensindex herstelt enigszins van dieptepunt
Het vertrouwen van boeren en tuinders in hun onderneming is in het tweede kwartaal van 2020 enigszins hersteld. De Agrovertrouwensindex steeg met ruim 8 punten en kwam uit op +4 punten. Na een meting ... lees meer


  7/6/2020Sierteeltomzet toont herstel, afzet tuinplanten boven verwachting
Door de coronacrisis viel de export van sierteeltproducten vanaf half maart naar veel landen stil. De exportcijfers tot en met mei 2020 laten voor snijbloemen en potplanten dan ook grote dalingen zien... lees meer


  7/6/2020Resultaten veehouderij onder druk, leghennen positieve uitzondering
Het saldo van het melkveebedrijf kwam in mei 2020 uit op 13.400 euro, 15% lager dan dezelfde maand van het voorgaande jaar. In mei daalde de melkprijs onder de 33 eurocent per liter; dat was sinds okt... lees meer


  6/29/2020Voedselprijzenmonitor: cijfers april 2020
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  6/4/2020In 2018 hogere overschotten op melkveebedrijven in het LMM
Melkveestapel krimpt verder in 2018
Door de fosfaatwetgeving is de gemiddelde veestapel op melkveebedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) ... lees meer


  6/4/2020Akkerbouwbedrijven in 2018: droogte leidt tot hogere bodemoverschotten
Stikstofoverschotten hoger in 2018, behalve in de Zandregio
Op de akkerbouwbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is gericht, zijn in 201... lees meer


  6/4/2020Nieuwe LMM-artikelen over staldierbedrijven op agrimatie
Vanaf dit jaar is in de serie artikelen over het LMM-Basismeetnet een aantal artikelen over staldierbedrijven opgenomen. Op staldierbedrijven is het houden van staldieren zoals varkens, pluimvee en (w... lees meer
Contactpersoon
Communicatie SSG
070-3358330
 
Top of page