Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws

Nieuws


  31-5-2023Groente flink in prijs gestegen
De consumentenprijs van groente steeg over de maanden februari en maart met 10%. De prijzen van brood, eieren en fruit stegen tussen de 3 en 4%. De prijzen van pluimveevlees, zuivel en aardappelen ste... lees meer


  30-5-2023Argo Vertrouwensindex stabiel in eerste kwartaal 2023
Het vertrouwen dat boeren en tuinders in hun onderneming hebben is in het eerste kwartaal van 2023 nagenoeg onveranderd ten opzichte van het laatste kwartaal van 2022. De index verschoof een half punt... lees meer


  15-5-2023Sierteeltexport en veilingomzetten gedaald, veilingomzet potplanten zet voorzichtig herstel in
De export van bloemen en planten is in het eerste kwartaal van 2023 licht gedaald ten opzichte van vorig jaar. De exportwaarde van bloemen en planten bedroeg in februari 2023 zo’n 694 miljoen euro, ee... lees meer


  15-5-2023Economische resultaten veehouderij blijven sterk
Het nieuwe jaar begint sterk voor de meeste veehouderijsectoren. In maart 2023 waren de maandsaldi voor alle sectoren fors hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Dit was hoofdzakelijk het gevolg van ... lees meer


  15-5-2023Vermogen van land- en tuinbouwbedrijven in 2021 verder gestegen
De gemiddelde balanswaarde per einde boekjaar van de land- en tuinbouwbedrijven was in 2021 3,8 mln. euro. Dit was ruim 200.000 euro meer dan een jaar eerder. De langlopende schulden namen licht af to... lees meer


  8-5-2023Voedselprijzenmonitor: cijfers februari 2023
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  13-4-2023Forse stijging kostprijs melk in 2022
De kostprijs is in 2022 op de gangbare en biologische melkveebedrijven aanzienlijk gestegen door de stijging van de kosten van voer, meststoffen, energie, onderhoud en afschrijvingen op machines, werk... lees meer


  29-3-2023Saldo veehouderij fors boven langjarig gemiddelde
Het nieuwe jaar start voor de meeste veehouderijsectoren sterk. Zo komt het maandsaldo voor alle sectoren in januari 2023 fors hoger uit dan in dezelfde maand vorig jaar. Dit is hoofdzakelijk het gevo... lees meer


  29-3-2023Prijsstijgingen vlees getemperd
In januari 2023 zijn de winkelprijzen van pluimveevlees (1%), rundvlees (0%) en varkensvlees (-1%) nauwelijks veranderd ten opzichte van november 2022. In dezelfde periode stegen de consumentenprijzen... lees meer


  14-3-2023Sierteeltexport en veilingomzetten in 2022 gedaald
De export van bloemen en planten is in 2022 gedaald ten opzichte van het jaar 2021. Met een totale waarde van 7,1 miljard euro in 2022 lag de export bijna 200 miljoen euro lager dan in 2021. Dit blijk... lees meer


  6-3-2023Agro Vertrouwensindex in opwaartse lijn
Het vertrouwen dat boeren en tuinders in hun onderneming hebben is relatief sterk gestegen. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2023 is de index in het vierde kwartaal ruim 6 punten gestegen en hi... lees meer


  24-2-2023Voedselprijzenmonitor: cijfers december 2022
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  2-2-2023Eindejaarsspurt consumentenprijzen voedingsmiddelen
Vorige zomer leken de prijzen van voedingsmiddelen in de winkel, na een periode van sterke stijgingen, weer af te vlakken. De prijzen lieten in de laatste maanden van 2022 echter nog een flinke eindsp... lees meer


  24-1-2023Hogere prijzen zorgen voor recordwaarde landbouwexport en import in 2022
De waarde van Nederlandse export van landbouwgoederen is in 2022 gestegen tot 122 miljard euro (figuur 1). Ook de importwaarde kwam tot een recordhoogte van 88 miljard euro. De importwaarde nam proce... lees meer


  5-1-2023Kosten en opbrengsten veehouderij blijven stijgen
In de veehouderijsectoren hebben forse schommelingen in kosten en opbrengsten wederom geleid tot grote bewegingen in de bedrijfsresultaten van november. Zo zorgt de onzekerheid over de oorlog in Oekra... lees meer


  5-1-2023Daling sierteeltexport en veilingomzetten zet door
Tot en met medio 2022 was er een kleine plus in de exportwaarde van bloemen en planten ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze aanvankelijk groei is echter veranderd in een krimp van 2,4% i... lees meer


  3-1-2023Voedselprijzenmonitor: cijfers oktober 2022
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  22-12-2022Update van resultaten akkerbouwbedrijven
Voor deze update zijn de resultaten voor de akkerbouwbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) gericht is, over 2021 bepaald op basis van een voorlopige set van bedrijfsgegevens... lees meer


  22-12-2022Update van resultaten melkveebedrijven
In augustus 2022 zijn diverse artikelen gepubliceerd met de resultaten over 2020 bepaald op basis van een complete set van bedrijfsgegevens. In deze update worden diverse artikelen gepubliceerd op bas... lees meer


  22-12-2022Update van resultaten staldierbedrijven op agrimatie – december 2022
Voor deze update zijn de voorlopige resultaten voor de staldierbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) gericht is, over 2021 bepaald. Alleen staldierbedrijven in de Zandregio ... lees meer


  19-12-2022Inkomensraming 2022: Grote inkomensverschillen tussen sectoren in de land- en tuinbouw
In 2022 wordt het gemiddelde inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje) voor land- en tuinbouwbedrijven geraamd op € 100.000. Dat is € 18.000 hoger dan het gemiddelde inkomen van... lees meer


  19-12-2022Prijsbeeld land- en tuinbouwproducten 2021-2022 kent forse mutaties
Het gemiddelde prijsniveau (af boerderij) van land- en tuinbouwproducten in 2022 verschilt sterk van het niveau in 2021. Verschillen tussen opeenvolgende jaren hangen normaal gesproken samen met versc... lees meer


  19-12-2022Sectorresultaat land- en tuinbouw 2022
In 2022 is de bruto toegevoegde waarde van de agrarische sector met circa 8% gestegen tot bijna 11,9 miljard euro ten opzichte van 2021. Daarbij bleef de productiviteit nagenoeg gelijk, terwijl de rui... lees meer
Contactpersoon
Communicatie SSG
070-3358330
 
naar boven