Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws

Nieuws


  7/29/2020Liquiditeitspositie melkvee-, akkerbouw- en varkensbedrijven verslechterd
In het tweede kwartaal is de liquiditeitspositie van melkvee-, akkerbouw- en varkensbedrijven verslechterd ten opzichte van het eerste kwartaal 2020. De gevolgen van de coronacrisis zijn zichtbaar in ... lees meer


  7/27/2020Agro-Vertrouwensindex herstelt enigszins van dieptepunt
Het vertrouwen van boeren en tuinders in hun onderneming is in het tweede kwartaal van 2020 enigszins hersteld. De Agrovertrouwensindex steeg met ruim 8 punten en kwam uit op +4 punten. Na een meting ... lees meer


  7/6/2020Sierteeltomzet toont herstel, afzet tuinplanten boven verwachting
Door de coronacrisis viel de export van sierteeltproducten vanaf half maart naar veel landen stil. De exportcijfers tot en met mei 2020 laten voor snijbloemen en potplanten dan ook grote dalingen zien... lees meer


  7/6/2020Resultaten veehouderij onder druk, leghennen positieve uitzondering
Het saldo van het melkveebedrijf kwam in mei 2020 uit op 13.400 euro, 15% lager dan dezelfde maand van het voorgaande jaar. In mei daalde de melkprijs onder de 33 eurocent per liter; dat was sinds okt... lees meer


  6/29/2020Voedselprijzenmonitor: cijfers april 2020
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  6/4/2020In 2018 hogere overschotten op melkveebedrijven in het LMM
Melkveestapel krimpt verder in 2018
Door de fosfaatwetgeving is de gemiddelde veestapel op melkveebedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) ... lees meer


  6/4/2020Akkerbouwbedrijven in 2018: droogte leidt tot hogere bodemoverschotten
Stikstofoverschotten hoger in 2018, behalve in de Zandregio
Op de akkerbouwbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is gericht, zijn in 201... lees meer


  6/4/2020Nieuwe LMM-artikelen over staldierbedrijven op agrimatie
Vanaf dit jaar is in de serie artikelen over het LMM-Basismeetnet een aantal artikelen over staldierbedrijven opgenomen. Op staldierbedrijven is het houden van staldieren zoals varkens, pluimvee en (w... lees meer


  5/20/2020Coronacrisis stuwt consumentenprijzen omhoog
In maart zagen Nederlandse consumenten brood, aardappelen, eieren, rundvlees, varkensvlees en pluimveevlees in prijs stijgen; de prijs van zuivel en groenten bleef nagenoeg gelijk. Over de periode van... lees meer


  5/11/2020Agro Vertrouwensindex voor het eerst sinds start in 2013 negatief
Het vertrouwen van boeren en tuinders in hun onderneming in de land- en tuinbouw is in het eerste kwartaal van 2020 sterk gedaald. De Agrovertrouwensindex is met 13,6 punten gezakt naar -4. Voor het e... lees meer


  4/30/2020Grondprijs stabiel, mobilteit omlaag
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het 1e kwartaal van 2020 uitgekomen op € 64.400 per ha. Dat is vrijwel gelijk aan de prijs in het 4e kwartaal van 2019, maar 4% hoger dan de gemi... lees meer


  4/29/2020Liquiditeitspositie melkvee-, akkerbouw- en varkensbedrijven verbeterd
In het eerste kwartaal is de liquiditeitspositie van melkvee-, akkerbouw- en varkensbedrijven verbeterd ten opzichte van het laatste kwartaal van 2019. Toch gaat de coronacrisis niet onopgemerkt aan d... lees meer


  4/24/2020Veehouderij ondervindt eerste gevolgen coronacrisis
Voor de melkveehouderij kwam het saldo in maart uit op 14.700 euro. Dat is wel iets meer dan in maart 2019, maar fors minder dan in januari (16.500 euro). Het voortschrijdend jaarsaldo lag in maart 20... lees meer


  4/24/2020Sierteelt krijgt harde klappen door coronacrisis
Rond Valentijn 2020 was er in de bloemenhandel nog weinig aan de hand. De omzet van snijbloemen kwam in februari 2% hoger uit dan in februari 2019, vooral door een grotere aanvoer. Vanaf midden maart ... lees meer


  4/16/2020Voedselprijzenmonitor: cijfers februari 2020
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht.

Met d... lees meer


  3/19/2020Voedselprijzenmonitor: cijfers januari 2020
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  3/3/2020Voorzichtig herstel Agro Vertrouwensindex
Het vertrouwen van boeren en tuinders in de land- en tuinbouw heeft zich in het vierde kwartaal van 2019 voorzichtig hersteld. De index stijgt 4 punten ten opzichte van het derde kwartaal. Dit blijkt ... lees meer


  3/3/2020Positieve resultaten in veehouderij
In januari heeft de veehouderij over de gehele linie positieve resultaten geboekt. De standaardbedrijven van de vijf onderscheiden sectoren hadden hogere resultaten dan een jaar eerder.

V... lees meer


  3/3/2020Sierteelt boekte opnieuw records
De veilingen boekten in januari hogere omzetten. De omzet van snijbloemen steunde op meer aanvoer. De gemiddelde prijs in januari 2020 was lager (-3,6%) dan in januari 2019. In 2019 werd er een record... lees meer


  2/17/2020Zuivel, eieren en varkenvlees hoog geprijsd
In de laatste twee maanden van 2019 veranderden de consumentenprijzen van zuivel en rund-, varkens- en pluimveevlees nauwelijks. Grootste daler is de prijs van vers fruit (-3%) en grootste stijger de ... lees meer


  2/12/2020Barometer duurzame landbouw Noord-Brabant
Wageningen Economic Research heeft de duurzaamheid van de Brabantse Landbouw in beeld gebracht aan de hand van 20 indicatoren. De zogenaamde Barometer Duurzame Landbouw gaat daarbij in op vier thema’s... lees meer


  2/10/2020Liquiditeitspositie 2019: melkveebedrijven stabiel, varkens- en akkerbouwbedrijven gestegen
Melkontvangsten stabiel
De gemiddelde stand op de rekening-courant kwam aan het einde van 2019 uit op 8.000 euro negatief; 700 euro lager dan de stand een jaar eer... lees meer


  2/5/2020Grondprijs verder omhoog, mobiliteit neemt af
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het vierde kwartaal van 2019 met 4% gestegen: van € 62.200 per ha in het derde kwartaal naar € 64.700 per ha in het vierde kwartaal. Over heel 20... lees meer
Contactpersoon
Communicatie SSG
070-3358330
 
Top of page