Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws

Nieuws


  10/1/2020Consumenten- en producentenprijzen voor vlees en eieren verder uiteen
Terwijl de consumentenprijzen voor vlees en eieren in juni en juli op een hoog niveau bleven, stonden de betreffende producentenprijzen onder druk. De prijzen van pluimveevlees en rundvlees in de wink... lees meer


  10/1/2020Saldi veehouderij in de zomer fors gedaald
Het maandsaldo van het melkveebedrijf kwam in augustus 2020 uit op 14.000 euro. Dit was 7% lager dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar en 20% onder het tienjaarsgemiddelde. De daling wordt ver... lees meer


  10/1/2020Herstel sierteeltsector dankzij hoge prijzen, maar onzekerheid blijft
De zomerperiode is traditioneel een slappe periode voor de bloemenhandel, maar door de bijzondere omstandigheden in 2020 ten gevolge van corona, kwam er schaarste op de markt met hoge prijzen en een h... lees meer


  9/11/2020Kottersector boekt in 2019 fors minder resultaat, 2020 wordt een zwaar jaar.
Resultaat
De Nederlandse kottersector heeft 2019 afgesloten met een geschat resultaat van 13 à 20 mln. euro. Dat is fors lager dan het resultaat over 2018, toen nog... lees meer


  9/10/2020Kostprijs gangbare melkveebedrijven in 2018 op langjarig gemiddelde maar stijgt op de biologische bedrijven
De kostprijs is in de periode 2014-2018 per saldo gedaald door het wegvallen van de quotumkosten en de lagere rentekosten (-45%). Wel neemt de gangbare kostprijs in 2017 en 2018 met 2,4 euro per 100 k... lees meer


  9/10/2020Kritieke melkprijs tussen 2014 en 2018 gedaald voor gangbare melkveebedrijven, maar blijft hoog
De kritieke melkprijs (lange en korte termijn) is tussen 2014 en 2018 voor de gangbare melkveebedrijven per saldo gedaald en daarmee lijkt de concurrentiekracht van de gangbare melkveehouderij te zijn... lees meer


  9/9/2020Voedselprijzenmonitor: cijfers juni 2020
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  9/8/2020Droogte bepalend voor resultaten in 2018 van bedrijven in het derogatiemeetnet
In het derogatiemeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) volgen Wageningen Economic Research en het RIVM jaarlijks de waterkwaliteit en landbouwpraktijk van ‘voor derogatie aangemel... lees meer


  8/26/2020Agrarische grondprijs bijna 4% lager dan in eerste kwartaal
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het tweede kwartaal van 2020 uitgekomen op € 62.000 per ha. Dat is praktisch gelijk aan de gemiddelde prijs over heel 2019 (€ 61.900 per ha), maa... lees meer


  8/19/2020Betere economische prestaties bij duurzame bedrijfsvoering?
Als melkveebedrijven worden gerangschikt op basis van een integrale duurzaamheidsscore, blijkt dat de 25% beste bedrijven met de hoogste score ook betere economische prestaties realiseren dan de overi... lees meer


  8/17/2020Voedselprijzen stabiel, maar prijzen af boerderij onder grote druk
De voedselprijzen voor consumenten zijn in kalm water terecht gekomen in coronatijd. In de periode april-mei veranderden de prijzen van brood, eieren, pluimveevlees en vers fruit nauwelijks. De prijze... lees meer


  7/29/2020Liquiditeitspositie melkvee-, akkerbouw- en varkensbedrijven verslechterd
In het tweede kwartaal is de liquiditeitspositie van melkvee-, akkerbouw- en varkensbedrijven verslechterd ten opzichte van het eerste kwartaal 2020. De gevolgen van de coronacrisis zijn zichtbaar in ... lees meer


  7/27/2020Agro-Vertrouwensindex herstelt enigszins van dieptepunt
Het vertrouwen van boeren en tuinders in hun onderneming is in het tweede kwartaal van 2020 enigszins hersteld. De Agrovertrouwensindex steeg met ruim 8 punten en kwam uit op +4 punten. Na een meting ... lees meer


  7/6/2020Sierteeltomzet toont herstel, afzet tuinplanten boven verwachting
Door de coronacrisis viel de export van sierteeltproducten vanaf half maart naar veel landen stil. De exportcijfers tot en met mei 2020 laten voor snijbloemen en potplanten dan ook grote dalingen zien... lees meer


  7/6/2020Resultaten veehouderij onder druk, leghennen positieve uitzondering
Het saldo van het melkveebedrijf kwam in mei 2020 uit op 13.400 euro, 15% lager dan dezelfde maand van het voorgaande jaar. In mei daalde de melkprijs onder de 33 eurocent per liter; dat was sinds okt... lees meer


  6/29/2020Voedselprijzenmonitor: cijfers april 2020
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  6/4/2020In 2018 hogere overschotten op melkveebedrijven in het LMM
Melkveestapel krimpt verder in 2018
Door de fosfaatwetgeving is de gemiddelde veestapel op melkveebedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) ... lees meer


  6/4/2020Akkerbouwbedrijven in 2018: droogte leidt tot hogere bodemoverschotten
Stikstofoverschotten hoger in 2018, behalve in de Zandregio
Op de akkerbouwbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is gericht, zijn in 201... lees meer


  6/4/2020Nieuwe LMM-artikelen over staldierbedrijven op agrimatie
Vanaf dit jaar is in de serie artikelen over het LMM-Basismeetnet een aantal artikelen over staldierbedrijven opgenomen. Op staldierbedrijven is het houden van staldieren zoals varkens, pluimvee en (w... lees meer


  5/20/2020Coronacrisis stuwt consumentenprijzen omhoog
In maart zagen Nederlandse consumenten brood, aardappelen, eieren, rundvlees, varkensvlees en pluimveevlees in prijs stijgen; de prijs van zuivel en groenten bleef nagenoeg gelijk. Over de periode van... lees meer


  5/11/2020Agro Vertrouwensindex voor het eerst sinds start in 2013 negatief
Het vertrouwen van boeren en tuinders in hun onderneming in de land- en tuinbouw is in het eerste kwartaal van 2020 sterk gedaald. De Agrovertrouwensindex is met 13,6 punten gezakt naar -4. Voor het e... lees meer


  4/30/2020Grondprijs stabiel, mobilteit omlaag
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het 1e kwartaal van 2020 uitgekomen op € 64.400 per ha. Dat is vrijwel gelijk aan de prijs in het 4e kwartaal van 2019, maar 4% hoger dan de gemi... lees meer


  4/29/2020Liquiditeitspositie melkvee-, akkerbouw- en varkensbedrijven verbeterd
In het eerste kwartaal is de liquiditeitspositie van melkvee-, akkerbouw- en varkensbedrijven verbeterd ten opzichte van het laatste kwartaal van 2019. Toch gaat de coronacrisis niet onopgemerkt aan d... lees meer


  4/24/2020Veehouderij ondervindt eerste gevolgen coronacrisis
Voor de melkveehouderij kwam het saldo in maart uit op 14.700 euro. Dat is wel iets meer dan in maart 2019, maar fors minder dan in januari (16.500 euro). Het voortschrijdend jaarsaldo lag in maart 20... lees meer


  4/24/2020Sierteelt krijgt harde klappen door coronacrisis
Rond Valentijn 2020 was er in de bloemenhandel nog weinig aan de hand. De omzet van snijbloemen kwam in februari 2% hoger uit dan in februari 2019, vooral door een grotere aanvoer. Vanaf midden maart ... lees meer
Contactpersoon
Communicatie SSG
070-3358330
 
Top of page