Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws

Nieuws


  5/20/2020Coronacrisis stuwt consumentenprijzen omhoog
In maart zagen Nederlandse consumenten brood, aardappelen, eieren, rundvlees, varkensvlees en pluimveevlees in prijs stijgen; de prijs van zuivel en groenten bleef nagenoeg gelijk. Over de periode van... lees meer


  5/11/2020Agro Vertrouwensindex voor het eerst sinds start in 2013 negatief
Het vertrouwen van boeren en tuinders in hun onderneming in de land- en tuinbouw is in het eerste kwartaal van 2020 sterk gedaald. De Agrovertrouwensindex is met 13,6 punten gezakt naar -4. Voor het e... lees meer


  4/30/2020Grondprijs stabiel, mobilteit omlaag
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het 1e kwartaal van 2020 uitgekomen op € 64.400 per ha. Dat is vrijwel gelijk aan de prijs in het 4e kwartaal van 2019, maar 4% hoger dan de gemi... lees meer


  4/29/2020Liquiditeitspositie melkvee-, akkerbouw- en varkensbedrijven verbeterd
In het eerste kwartaal is de liquiditeitspositie van melkvee-, akkerbouw- en varkensbedrijven verbeterd ten opzichte van het laatste kwartaal van 2019. Toch gaat de coronacrisis niet onopgemerkt aan d... lees meer


  4/24/2020Veehouderij ondervindt eerste gevolgen coronacrisis
Voor de melkveehouderij kwam het saldo in maart uit op 14.700 euro. Dat is wel iets meer dan in maart 2019, maar fors minder dan in januari (16.500 euro). Het voortschrijdend jaarsaldo lag in maart 20... lees meer


  4/24/2020Sierteelt krijgt harde klappen door coronacrisis
Rond Valentijn 2020 was er in de bloemenhandel nog weinig aan de hand. De omzet van snijbloemen kwam in februari 2% hoger uit dan in februari 2019, vooral door een grotere aanvoer. Vanaf midden maart ... lees meer


  4/16/2020Voedselprijzenmonitor: cijfers februari 2020
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht.

Met d... lees meer


  3/19/2020Voedselprijzenmonitor: cijfers januari 2020
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  3/3/2020Voorzichtig herstel Agro Vertrouwensindex
Het vertrouwen van boeren en tuinders in de land- en tuinbouw heeft zich in het vierde kwartaal van 2019 voorzichtig hersteld. De index stijgt 4 punten ten opzichte van het derde kwartaal. Dit blijkt ... lees meer


  3/3/2020Positieve resultaten in veehouderij
In januari heeft de veehouderij over de gehele linie positieve resultaten geboekt. De standaardbedrijven van de vijf onderscheiden sectoren hadden hogere resultaten dan een jaar eerder.

V... lees meer


  3/3/2020Sierteelt boekte opnieuw records
De veilingen boekten in januari hogere omzetten. De omzet van snijbloemen steunde op meer aanvoer. De gemiddelde prijs in januari 2020 was lager (-3,6%) dan in januari 2019. In 2019 werd er een record... lees meer


  2/17/2020Zuivel, eieren en varkenvlees hoog geprijsd
In de laatste twee maanden van 2019 veranderden de consumentenprijzen van zuivel en rund-, varkens- en pluimveevlees nauwelijks. Grootste daler is de prijs van vers fruit (-3%) en grootste stijger de ... lees meer


  2/12/2020Barometer duurzame landbouw Noord-Brabant
Wageningen Economic Research heeft de duurzaamheid van de Brabantse Landbouw in beeld gebracht aan de hand van 20 indicatoren. De zogenaamde Barometer Duurzame Landbouw gaat daarbij in op vier thema’s... lees meer


  2/10/2020Liquiditeitspositie 2019: melkveebedrijven stabiel, varkens- en akkerbouwbedrijven gestegen
Melkontvangsten stabiel
De gemiddelde stand op de rekening-courant kwam aan het einde van 2019 uit op 8.000 euro negatief; 700 euro lager dan de stand een jaar eer... lees meer


  2/5/2020Grondprijs verder omhoog, mobiliteit neemt af
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het vierde kwartaal van 2019 met 4% gestegen: van € 62.200 per ha in het derde kwartaal naar € 64.700 per ha in het vierde kwartaal. Over heel 20... lees meer


  1/17/2020Export landbouwgoederen stijgt naar recordwaarde
De export van landbouwgoederen in 2019 wordt geraamd op 94,5 miljard euro. Dit is 4,6 procent meer dan in 2018 en de hoogste exportwaarde ooit. Dat melden Wageningen Economic Research (WUR) en het CBS... lees meer


  1/14/2020Voedselprijzenmonitor: cijfers november 2019
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  12/23/2019Consumentenprijzen voedsel daalden licht
De prijzen van enkele verse voedingsmiddelen daalden in de maanden september en oktober, maar handhaafden het relatief hoge niveau. De prijs van fruit steeg met 3%, maar die van groente daalde met 3%.... lees meer


  12/19/2019Grote contrasten in resultaten veehouderij
Het saldo van de melkveehouderij lag in november 20% onder het niveau van het langjarig gemiddelde van de maand en 6% onder het niveau van november 2018. Dit was vooral te wijten aan de 5% lagere melk... lees meer


  12/19/2019Sierteelt boekte meer omzet en export dan in 2018
Na de zomerdip herstelde de omzet van snijbloemen in september, vooral dankzij meer verkochte aantallen. Vanaf oktober droegen hogere prijzen hier aan bij. Tot en met november lag de omzet 1% boven di... lees meer


  12/16/2019Balanswaarde land- en tuinbouwbedrijven extra omhoog door fosfaatrechten
De balanswaarde per einde boekjaar van de land- en tuinbouwbedrijven is in 2018 opgelopen tot gemiddeld ruim 3,5 miljoen euro per bedrijf. De waardestijging kent drie belangrijke oorzaken: de introdu... lees meer


  12/16/2019Prijsbeeld 2018-2019 zeer divers
Het gemiddelde prijsniveau (af boerderij) van land- en tuinbouwproducten loopt tussen 2018 en 2019 zeer uiteen. Dit hangt samen met productieomstandigheden en internationale marktontwikkelingen. Na de... lees meer


  12/16/2019Lichte verbetering sectorresultaat land- en tuinbouw in 2019
In 2019 is de bruto toegevoegde waarde van de agrarische sector met circa 2,5% gestegen tot ruim 11 miljard euro. In 2019 is de ruilvoet van de agrarische sector achteruitgegaan: de gemiddelde opbreng... lees meer


  12/16/2019Inkomen land- en tuinbouw licht gestegen bij grote verschillen tussen bedrijfstypen
Het gemiddelde inkomen uit bedrijf voor de land- en tuinbouw is voor 2019 geraamd op 57.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). Dat is een stijging van 6.000 euro ten opzichte van 2018. Het ... lees meer


  12/16/2019Toename aandeel huishoudens onder lage inkomensgrens vooral in veehouderij
Het aandeel huishoudens onder de lage inkomensgrens nam in 2018 toe ten opzichte van 2017 tot 38%. De varkenshouderij kende het hoogste aandeel huishoudens onder deze grens als gevolg van de lage opbr... lees meer
Contactpersoon
Communicatie SSG
070-3358330
 
Top of page