Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws

Nieuws


  3/19/2020Voedselprijzenmonitor: cijfers januari 2020
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  3/3/2020Voorzichtig herstel Agro Vertrouwensindex
Het vertrouwen van boeren en tuinders in de land- en tuinbouw heeft zich in het vierde kwartaal van 2019 voorzichtig hersteld. De index stijgt 4 punten ten opzichte van het derde kwartaal. Dit blijkt ... lees meer


  3/3/2020Positieve resultaten in veehouderij
In januari heeft de veehouderij over de gehele linie positieve resultaten geboekt. De standaardbedrijven van de vijf onderscheiden sectoren hadden hogere resultaten dan een jaar eerder.

V... lees meer


  3/3/2020Sierteelt boekte opnieuw records
De veilingen boekten in januari hogere omzetten. De omzet van snijbloemen steunde op meer aanvoer. De gemiddelde prijs in januari 2020 was lager (-3,6%) dan in januari 2019. In 2019 werd er een record... lees meer


  2/17/2020Zuivel, eieren en varkenvlees hoog geprijsd
In de laatste twee maanden van 2019 veranderden de consumentenprijzen van zuivel en rund-, varkens- en pluimveevlees nauwelijks. Grootste daler is de prijs van vers fruit (-3%) en grootste stijger de ... lees meer


  2/12/2020Barometer duurzame landbouw Noord-Brabant
Wageningen Economic Research heeft de duurzaamheid van de Brabantse Landbouw in beeld gebracht aan de hand van 20 indicatoren. De zogenaamde Barometer Duurzame Landbouw gaat daarbij in op vier thema’s... lees meer


  2/10/2020Liquiditeitspositie 2019: melkveebedrijven stabiel, varkens- en akkerbouwbedrijven gestegen
Melkontvangsten stabiel
De gemiddelde stand op de rekening-courant kwam aan het einde van 2019 uit op 8.000 euro negatief; 700 euro lager dan de stand een jaar eer... lees meer


  2/5/2020Grondprijs verder omhoog, mobiliteit neemt af
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het vierde kwartaal van 2019 met 4% gestegen: van € 62.200 per ha in het derde kwartaal naar € 64.700 per ha in het vierde kwartaal. Over heel 20... lees meer


  1/17/2020Export landbouwgoederen stijgt naar recordwaarde
De export van landbouwgoederen in 2019 wordt geraamd op 94,5 miljard euro. Dit is 4,6 procent meer dan in 2018 en de hoogste exportwaarde ooit. Dat melden Wageningen Economic Research (WUR) en het CBS... lees meer


  1/14/2020Voedselprijzenmonitor: cijfers november 2019
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  12/23/2019Consumentenprijzen voedsel daalden licht
De prijzen van enkele verse voedingsmiddelen daalden in de maanden september en oktober, maar handhaafden het relatief hoge niveau. De prijs van fruit steeg met 3%, maar die van groente daalde met 3%.... lees meer


  12/19/2019Grote contrasten in resultaten veehouderij
Het saldo van de melkveehouderij lag in november 20% onder het niveau van het langjarig gemiddelde van de maand en 6% onder het niveau van november 2018. Dit was vooral te wijten aan de 5% lagere melk... lees meer


  12/19/2019Sierteelt boekte meer omzet en export dan in 2018
Na de zomerdip herstelde de omzet van snijbloemen in september, vooral dankzij meer verkochte aantallen. Vanaf oktober droegen hogere prijzen hier aan bij. Tot en met november lag de omzet 1% boven di... lees meer


  12/16/2019Balanswaarde land- en tuinbouwbedrijven extra omhoog door fosfaatrechten
De balanswaarde per einde boekjaar van de land- en tuinbouwbedrijven is in 2018 opgelopen tot gemiddeld ruim 3,5 miljoen euro per bedrijf. De waardestijging kent drie belangrijke oorzaken: de introdu... lees meer


  12/16/2019Prijsbeeld 2018-2019 zeer divers
Het gemiddelde prijsniveau (af boerderij) van land- en tuinbouwproducten loopt tussen 2018 en 2019 zeer uiteen. Dit hangt samen met productieomstandigheden en internationale marktontwikkelingen. Na de... lees meer


  12/16/2019Lichte verbetering sectorresultaat land- en tuinbouw in 2019
In 2019 is de bruto toegevoegde waarde van de agrarische sector met circa 2,5% gestegen tot ruim 11 miljard euro. In 2019 is de ruilvoet van de agrarische sector achteruitgegaan: de gemiddelde opbreng... lees meer


  12/16/2019Inkomen land- en tuinbouw licht gestegen bij grote verschillen tussen bedrijfstypen
Het gemiddelde inkomen uit bedrijf voor de land- en tuinbouw is voor 2019 geraamd op 57.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). Dat is een stijging van 6.000 euro ten opzichte van 2018. Het ... lees meer


  12/16/2019Toename aandeel huishoudens onder lage inkomensgrens vooral in veehouderij
Het aandeel huishoudens onder de lage inkomensgrens nam in 2018 toe ten opzichte van 2017 tot 38%. De varkenshouderij kende het hoogste aandeel huishoudens onder deze grens als gevolg van de lage opbr... lees meer


  11/29/2019Aandeel duurzame investeringen gedaald
De totale investeringen in agrarische productiemiddelen zijn in 2017 ten opzichte van 2016 met bijna 1% gestegen tot 2,8 miljard euro, terwijl de totale duurzame investeringen waarvoor subsidie of fis... lees meer


  11/25/2019Agro Vertrouwensindex op laagste punt sinds 2013
De Agro Vertrouwensindex is in het derde kwartaal van 2019 opnieuw gedaald. De index daalde met 4,2 punten en staat nu op een kleine 6 punten. Hoewel niet eerder zo’n lage index gemeten is sinds de st... lees meer


  11/14/2019Voedselprijzenmonitor: cijfers september 2019
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  11/7/2019Voedsel-Economisch Bericht; wie voedt Nederland?
In 2018 kopen Nederlandse consumenten voor circa 60 miljard euro aan eten en drinken in detailhandel (voornamelijk supermarkten) en foodservice (voornamelijk horeca). Dat is een stijging van 2,5% ten ... lees meer


  11/6/2019Herstel agrarische grondprijs, grasland blijft achter
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is na de dalingen in het eerste halfjaar van 2019 gestegen: van € 58.200 per ha in het tweede kwartaal naar € 62.200 per ha in het derde kwartaal (+6,9... lees meer


  10/30/2019Liquiditeitspositie melkvee- en akkerbouwbedrijven verslechterd, varkensbedrijven opnieuw verbeterd
De liquiditeitspositie van melkveebedrijven is in het derde kwartaal van 2019 verslechterd. De stand op de rekening-courant nam ten opzichte van het eind van het tweede kwartaal gemiddeld met 13.000 e... lees meer


  10/23/2019Topprijzen in de keten van varkensvlees
In juli en augustus golden topprijzen in de keten van varkensvlees. De consumentenprijsindex van varkensvlees bedroeg in augustus 113 punten (2015=100), bijna 3% meer dan in juni. Dit is een reactie o... lees meer


  10/8/2019Voedselprijzenmonitor: cijfers juli 2019
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  10/3/2019Nederlandse consument besteedt meer aan duurzaam geproduceerd voedsel
De Nederlandse consument geeft steeds meer geld uit aan voedsel dat voorzien is van een keurmerk. In 2018 kochten huishoudens voor 4,9 miljard euro aan dier- en milieuvriendelijk geproduceerd voedsel,... lees meer


  9/30/2019Omzet sierteelt op laag pitje in zomermaanden
De export van snijbloemen haalde in de zomermaanden van 2019 hetzelfde niveau als in 2018. Tot en met augustus ligt de export 2% voor op 2018; dat is te danken aan de eerste vijf maanden van het jaar.... lees meer


  9/30/2019Saldo melkveehouderij onder druk
Het saldo melkveehouderij is in augustus 2019 uitgekomen op 14.300 euro per bedrijf. In iedere maand van 2019 bleef het saldo onder het niveau van dezelfde maand in 2018. De melkprijs is vanaf januari... lees meer
Contactpersoon
Communicatie SSG
070-3358330
 
Top of page