Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws

Nieuws


  22-2-2024Daling voedselprijzen in lage versnelling
In de maanden oktober en november 2023 daalden de prijzen van zuivel, eieren, rundvlees en pluimveevlees met 1%; van aardappelen daalde de prijs met 5% en de prijs van brood bleef gelijk. De prijzen v... lees meer


  27-12-2023Voedselprijzenmonitor: cijfers oktober 2023
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  22-12-2023Veilingomzet Nederlandse kamer- en tuinplanten stijgt, exportwaarde bloemensector blijft achter op vorig jaar
De exportwaarde van bloemen en planten liep in de herfstmaanden geen extra achterstand op ten opzichte van vorig jaar en bleef 4% lager dan in 2022. Dit terwijl 2021 en 2022 uitzonderlijk goed verliep... lees meer


  22-12-2023Wisselde ontwikkelingen maandsaldo in de veehouderij
Het maandsaldo voor de melkveehouderij was in november 2023 de helft lager dan een jaar eerder. Het maandsaldo van scharrelkippen bleef hoog, maar lag nog wel onder het hoge niveau van november 2022. ... lees meer


  21-12-2023Update resultaten melkveebedrijven
Hogere bodemoverschotten
In september 2023 zijn diverse artikelen gepubliceerd met de resultaten over het jaar 2021 op basis van een complete set van bedrijven. In... lees meer


  21-12-2023Update van resultaten akkerbouwbedrijven
Voor deze update zijn de resultaten voor de akkerbouwbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) gericht is, over 2022 bepaald op basis van een voorlopige set van bedrijfsgegevens... lees meer


  21-12-2023Update van resultaten staldierbedrijven
Voor deze update zijn de voorlopige resultaten voor de staldierbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) gericht is, over 2022 bepaald. Alleen staldierbedrijven in de Zandregio ... lees meer


  18-12-2023Inkomensraming 2023: Ook in 2023 grote inkomensverschillen in de land- en tuinbouw
Door Wageningen Economic Research wordt voor 2023 het gemiddelde inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje) voor land- en tuinbouwbedrijven geraamd op € 112.000. Dat is € 2.000 lager ... lees meer


  18-12-2023Prijsbeeld land- en tuinbouwproducten 2022-2023 zeer divers
De gemiddelde prijzen van land- en tuinbouwproducten in 2023 verschillen sterk van die in 2022. Veranderingen tussen opeenvolgende jaren hangen normaal gesproken samen met uiteenlopende productieomsta... lees meer


  18-12-2023Sectorresultaat land- en tuinbouw 2023
De productiewaarde van de agrarische sector is in 2023 uitgekomen op iets minder dan 36 miljard euro, zo’n half procent lager dan in 2022. Dit is het resultaat van een lager productievolume (-2%) en e... lees meer


  15-12-2023Sterke groei in financiële resultaten van Nederlandse particuliere boseigenaren in 2021
Het inkomen voor particuliere bosbedrijven (groter dan 50 hectare) is in 2021 sterk gegroeid. Het gemiddeld inkomen uit bosbedrijf steeg naar 51 euro per hectare, een aanzienlijke toename vergele... lees meer


  29-11-2023Verschillen in onderliggende sectoren houden het vertrouwen van land- en tuinbouw in evenwicht
Het vertrouwen dat boeren en tuinders in de land- en tuinbouw in hun onderneming hebben is in het derde kwartaal van 2023 met minder dan een punt toegenomen ten opzichte van het tweede kwartaal van 20... lees meer


  23-11-2023Dalende trend in voedselprijzen
Met uitzondering van de winkelprijs van fruit zijn de voedselprijzen in maanden augustus en september gedaald. Grootste daler was rundvlees met een daling van 5%. De prijzen van aardappelen en zuivel... lees meer


  23-10-2023Voedselprijzenmonitor: cijfers augustus 2023
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  16-10-2023Agro Vertrouwensindex na 10 jaar is nu opengesteld voor nieuwe deelnemers
Altijd al willen mee doen met de Agro Vertrouwensindex? Dan heeft u nu de kans. Vanaf heden is het mogelijk voor bedrijven uit de primaire sector om zich aan te melden en deel te nemen aan deze enquêt... lees meer


  11-10-2023Veilingomzet Nederlandse kamer- en tuinplanten stijgt, ondanks algemene daling exportwaarde bloemensector
Ondanks wisselende resultaten in de zomermaanden ligt de cumulatieve exportwaarde van bloemen en planten in 2023 3,7% lager dan het voorgaande jaar. In juni was er een lichte stijging van 0,5% ten opz... lees meer


  11-10-2023Forse schommelingen in de saldi veehouderij
In augustus 2023 vertoonde het saldo van de veehouderij diverse trends. Voor het melkveebedrijf daalde het maandsaldo met ruim 40% sinds het begin van het jaar en lag het net onder het langjarig gemid... lees meer


  21-9-2023Visserij in Cijfers 2023: Kottervisserij ziet weinig verbetering, ook dit jaar weer verlies.
De Nederlandse kottervisserij lijdt over de eerste helft van dit jaar een verlies van naar schatting meer dan 12 miljoen euro (vorig jaar 19 miljoen euro). Bijna alle vistechnieken zijn gemiddeld verl... lees meer


  21-9-2023Zuivelproducten en groenten dalen in prijs
De prijs van zuivelproducten in de winkel daalde over juni en juli, na een lange periode van stijgen, gemiddeld met 3%; groenten werden 6% goedkoper in deze periode, wat past in het zomerseizoen. De p... lees meer


  15-9-2023Vertrouwen van boeren en tuinders iets omlaag
Het vertrouwen dat boeren en tuinders in hun onderneming hebben is in het tweede kwartaal van 2023 met 2 punten gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023. De index verschoof van 7 punten n... lees meer


  13-9-2023Monitor Duurzaam Voedsel 2022: aandeel duurzaam voedsel in de voedselbestedingen licht gedaald naar 18%.
In 2021 was dit aandeel nog 19%. De belangrijkste oorzaken van deze daling zijn de verschuiving van de consumentenvraag van de detailhandel terug naar de foodservice na COVID-19 en de stijgende prijze... lees meer


  7-9-2023Stikstofbodemoverschot naar laagste niveau sinds bestaan derogatiemeetnet
In het derogatiemeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) volgen Wageningen Economic Research en het RIVM jaarlijks de waterkwaliteit en landbouwpraktijk van ‘voor derogatie aangemel... lees meer


  7-9-2023Voedselprijzenmonitor: cijfers juni 2023
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  4-9-2023Update resultaten melkveebedrijven
Lagere bodemoverschotten
In december 2022 zijn diverse artikelen gepubliceerd waarin gebruik werd gemaakt van voorlopige resultaten over het jaar 2021. Voor deze u... lees meer


  4-9-2023Update resultaten akkerbouwbedrijven
Bodemoverschotten min of meer stabiel
Voor deze update zijn de resultaten voor de akkerbouwbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) gericht... lees meer


  4-9-2023Update resultaten staldierbedrijven
Mestgebruik op staldierbedrijven in de Zandregio afgenomen
Voor deze update zijn de resultaten voor de staldierbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mest... lees meer


  4-9-2023Update resultaten overige dierbedrijven
Mestgebruik op overige dierbedrijven afgenomen in 2021
De overige dierbedrijven bestaan uit overige rundveebedrijven, combinatie van gewas-veeteeltbedrijven, schap... lees meer
Contactpersoon
Communicatie SSG
070-3358330
 
naar boven