Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws

Nieuws


  11/29/2019Aandeel duurzame investeringen gedaald
De totale investeringen in agrarische productiemiddelen zijn in 2017 ten opzichte van 2016 met bijna 1% gestegen tot 2,8 miljard euro, terwijl de totale duurzame investeringen waarvoor subsidie of fis... lees meer


  11/25/2019Agro Vertrouwensindex op laagste punt sinds 2013
De Agro Vertrouwensindex is in het derde kwartaal van 2019 opnieuw gedaald. De index daalde met 4,2 punten en staat nu op een kleine 6 punten. Hoewel niet eerder zo’n lage index gemeten is sinds de st... lees meer


  11/14/2019Voedselprijzenmonitor: cijfers september 2019
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  11/7/2019Voedsel-Economisch Bericht; wie voedt Nederland?
In 2018 kopen Nederlandse consumenten voor circa 60 miljard euro aan eten en drinken in detailhandel (voornamelijk supermarkten) en foodservice (voornamelijk horeca). Dat is een stijging van 2,5% ten ... lees meer


  11/6/2019Herstel agrarische grondprijs, grasland blijft achter
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is na de dalingen in het eerste halfjaar van 2019 gestegen: van € 58.200 per ha in het tweede kwartaal naar € 62.200 per ha in het derde kwartaal (+6,9... lees meer


  10/30/2019Liquiditeitspositie melkvee- en akkerbouwbedrijven verslechterd, varkensbedrijven opnieuw verbeterd
De liquiditeitspositie van melkveebedrijven is in het derde kwartaal van 2019 verslechterd. De stand op de rekening-courant nam ten opzichte van het eind van het tweede kwartaal gemiddeld met 13.000 e... lees meer


  10/23/2019Topprijzen in de keten van varkensvlees
In juli en augustus golden topprijzen in de keten van varkensvlees. De consumentenprijsindex van varkensvlees bedroeg in augustus 113 punten (2015=100), bijna 3% meer dan in juni. Dit is een reactie o... lees meer


  10/8/2019Voedselprijzenmonitor: cijfers juli 2019
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  10/3/2019Nederlandse consument besteedt meer aan duurzaam geproduceerd voedsel
De Nederlandse consument geeft steeds meer geld uit aan voedsel dat voorzien is van een keurmerk. In 2018 kochten huishoudens voor 4,9 miljard euro aan dier- en milieuvriendelijk geproduceerd voedsel,... lees meer


  9/30/2019Omzet sierteelt op laag pitje in zomermaanden
De export van snijbloemen haalde in de zomermaanden van 2019 hetzelfde niveau als in 2018. Tot en met augustus ligt de export 2% voor op 2018; dat is te danken aan de eerste vijf maanden van het jaar.... lees meer


  9/30/2019Saldo melkveehouderij onder druk
Het saldo melkveehouderij is in augustus 2019 uitgekomen op 14.300 euro per bedrijf. In iedere maand van 2019 bleef het saldo onder het niveau van dezelfde maand in 2018. De melkprijs is vanaf januari... lees meer


  9/26/2019Antibioticagebruik daalde licht in 2018
In 2018 daalde het veterinair antibioticagebruik licht ten opzichte van 2017. De overheidsdoelstelling van een reductie van 70% ten opzichte van het referentiejaar 2009 is nog niet gerealiseerd. De re... lees meer


  9/9/2019Resultaten 2017 derogatiemeetnet beschikbaar op Agrimatie
In het derogatiemeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) volgen Wageningen Economic Research en het RIVM jaarlijks de waterkwaliteit en landbouwpraktijk op ‘voor derogatie aangemeld... lees meer


  9/4/2019Voedingsmiddelen hoog geprijsd
De prijzen van enkele verse voedingsmiddelen zijn in juni op een hoog niveau uitgekomen. Verse groenten en fruit veranderden niet in prijs, maar de consumentenprijs van varkensvlees steeg over mei en ... lees meer


  9/3/2019Resultaten particuliere bosbouw verder omlaag
De Nederlandse particuliere bosbedrijven hebben gemiddeld in 2017 een resultaat geboekt van -44 euro per ha bos. Dit resultaat is fors lager dan in de twee voorafgaande jaren: -8 euro in 2016 en 14 eu... lees meer


  8/27/2019Agro Vertrouwensindex op laagste niveau in drie jaar
De Agro Vertrouwensindex is in het tweede kwartaal van 2019 met 5 punten gedaald naar 10 punten. Zo’n sterke daling kwam begin 2016 voor het laatst voor. Vooral varkenshouders, vollegrondstuinders en... lees meer


  8/21/2019Update van resultaten akkerbouwbedrijven op agrimatie – juli 2019
In december 2018 zijn diverse artikelen gepubliceerd waarin gebruik werd gemaakt van voorlopige resultaten over het jaar 2017. Het ging om ‘voorlopige’ resultaten omdat op dat moment nog niet van alle... lees meer


  8/21/2019Update van resultaten melkveebedrijven op agrimatie – juli 2019
In december 2018 zijn diverse artikelen gepubliceerd waarin gebruik werd gemaakt van voorlopige resultaten over het jaar 2017. Het ging om ‘voorlopige’ resultaten omdat op dat moment nog niet van alle... lees meer


  7/29/2019Liquiditeitspositie varkensbedrijven verbeterd; melkvee- en akkerbouwbedrijven verslechterd
De rekening-courantpositie van varkensbedrijven is in het tweede kwartaal van 2019 ruim 27.000 euro verbeterd ten opzichte van het eerste kwartaal, en kwam eind juni uit op 14.400 euro. Het saldo van ... lees meer


  7/20/2019Voedselprijzenmonitor: cijfers mei 2019
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  6/27/2019Resultaten varkenshouderij in de lift
Het saldo van de vleesvarkenshouderij is in mei 2019 duidelijk hoger uitgekomen dan in dezelfde maand vorig jaar (+7.400 euro). Het saldo van de zeugenhouderij is in mei zelfs meer dan verdubbeld ten ... lees meer


  6/27/2019Sierteeltexport 4% hoger
De exportcijfers tot en met mei geven een positief beeld van de afzet. Zowel de potplanten- als de snijbloemenexport zitten qua omzet in de plus (resp. 4,5 en 3,6%). Cumulatief is tot en met mei bijna... lees meer


  6/26/2019Prijzen aardappelen, eieren en zuivel hoger dan ooit
De consumentenprijzen van aardappelen, eieren en zuivel zijn eerder niet zo hoog geweest als in april. De consumentenprijs van aardappelen is in deze maand uitgekomen op 133 punten (2015=100), 26% hog... lees meer
Contactpersoon
Communicatie SSG
070-3358330
 
Top of page