Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws

Nieuws


  21-9-2023Visserij in Cijfers 2023: Kottervisserij ziet weinig verbetering, ook dit jaar weer verlies.
De Nederlandse kottervisserij lijdt over de eerste helft van dit jaar een verlies van naar schatting meer dan 12 miljoen euro (vorig jaar 19 miljoen euro). Bijna alle vistechnieken zijn gemiddeld verl... lees meer


  21-9-2023Zuivelproducten en groenten dalen in prijs
De prijs van zuivelproducten in de winkel daalde over juni en juli, na een lange periode van stijgen, gemiddeld met 3%; groenten werden 6% goedkoper in deze periode, wat past in het zomerseizoen. De p... lees meer


  15-9-2023Vertrouwen van boeren en tuinders iets omlaag
Het vertrouwen dat boeren en tuinders in hun onderneming hebben is in het tweede kwartaal van 2023 met 2 punten gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023. De index verschoof van 7 punten n... lees meer


  13-9-2023Monitor Duurzaam Voedsel 2022: aandeel duurzaam voedsel in de voedselbestedingen licht gedaald naar 18%.
In 2021 was dit aandeel nog 19%. De belangrijkste oorzaken van deze daling zijn de verschuiving van de consumentenvraag van de detailhandel terug naar de foodservice na COVID-19 en de stijgende prijze... lees meer


  7-9-2023Stikstofbodemoverschot naar laagste niveau sinds bestaan derogatiemeetnet
In het derogatiemeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) volgen Wageningen Economic Research en het RIVM jaarlijks de waterkwaliteit en landbouwpraktijk van ‘voor derogatie aangemel... lees meer


  7-9-2023Voedselprijzenmonitor: cijfers juni 2023
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  4-9-2023Update resultaten melkveebedrijven
Lagere bodemoverschotten
In december 2022 zijn diverse artikelen gepubliceerd waarin gebruik werd gemaakt van voorlopige resultaten over het jaar 2021. Voor deze u... lees meer


  4-9-2023Update resultaten akkerbouwbedrijven
Bodemoverschotten min of meer stabiel
Voor deze update zijn de resultaten voor de akkerbouwbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) gericht... lees meer


  4-9-2023Update resultaten staldierbedrijven
Mestgebruik op staldierbedrijven in de Zandregio afgenomen
Voor deze update zijn de resultaten voor de staldierbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mest... lees meer


  4-9-2023Update resultaten overige dierbedrijven
Mestgebruik op overige dierbedrijven afgenomen in 2021
De overige dierbedrijven bestaan uit overige rundveebedrijven, combinatie van gewas-veeteeltbedrijven, schap... lees meer


  8-8-2023Prijzen aardappelen, rundvlees en varkensvlees ongekend hoog
In mei ten opzichte van maart steeg de prijs van aardappelen in de winkel met 6%, die van varkensvlees met 2% en die van rundvlees met 1%. De prijs van brood, zuivel, eieren en pluimveevlees veranderd... lees meer


  5-7-2023Robuuste stijging saldi veehouderij, uitgezonderd melkveebedrijven
Het maandsaldo van melkveehouderijen lag in mei 2023 40% lager dan in januari en een kwart lager dan vorig jaar. Het maandsaldo leghennen is in de afgelopen twaalf maanden juist met 84.000 euro toegen... lees meer


  5-7-2023Stijging veilingomzet tuinplanten, sierteeltexport en overige veilingomzetten blijven achter
De export van bloemen en planten kende wisselende resultaten in april en mei. In april 2023 daalde de exportwaarde met 16% ten opzichte van 2022, maar in mei 2023 herstelde deze zich met een stijging ... lees meer


  19-6-2023Voedselprijzenmonitor: cijfers april 2023
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  31-5-2023Groente flink in prijs gestegen
De consumentenprijs van groente steeg over de maanden februari en maart met 10%. De prijzen van brood, eieren en fruit stegen tussen de 3 en 4%. De prijzen van pluimveevlees, zuivel en aardappelen ste... lees meer


  30-5-2023Argo Vertrouwensindex stabiel in eerste kwartaal 2023
Het vertrouwen dat boeren en tuinders in hun onderneming hebben is in het eerste kwartaal van 2023 nagenoeg onveranderd ten opzichte van het laatste kwartaal van 2022. De index verschoof een half punt... lees meer


  15-5-2023Sierteeltexport en veilingomzetten gedaald, veilingomzet potplanten zet voorzichtig herstel in
De export van bloemen en planten is in het eerste kwartaal van 2023 licht gedaald ten opzichte van vorig jaar. De exportwaarde van bloemen en planten bedroeg in februari 2023 zo’n 694 miljoen euro, ee... lees meer


  15-5-2023Economische resultaten veehouderij blijven sterk
Het nieuwe jaar begint sterk voor de meeste veehouderijsectoren. In maart 2023 waren de maandsaldi voor alle sectoren fors hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Dit was hoofdzakelijk het gevolg van ... lees meer


  15-5-2023Vermogen van land- en tuinbouwbedrijven in 2021 verder gestegen
De gemiddelde balanswaarde per einde boekjaar van de land- en tuinbouwbedrijven was in 2021 3,8 mln. euro. Dit was ruim 200.000 euro meer dan een jaar eerder. De langlopende schulden namen licht af to... lees meer


  8-5-2023Voedselprijzenmonitor: cijfers februari 2023
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  13-4-2023Forse stijging kostprijs melk in 2022
De kostprijs is in 2022 op de gangbare en biologische melkveebedrijven aanzienlijk gestegen door de stijging van de kosten van voer, meststoffen, energie, onderhoud en afschrijvingen op machines, werk... lees meer


  29-3-2023Saldo veehouderij fors boven langjarig gemiddelde
Het nieuwe jaar start voor de meeste veehouderijsectoren sterk. Zo komt het maandsaldo voor alle sectoren in januari 2023 fors hoger uit dan in dezelfde maand vorig jaar. Dit is hoofdzakelijk het gevo... lees meer


  29-3-2023Prijsstijgingen vlees getemperd
In januari 2023 zijn de winkelprijzen van pluimveevlees (1%), rundvlees (0%) en varkensvlees (-1%) nauwelijks veranderd ten opzichte van november 2022. In dezelfde periode stegen de consumentenprijzen... lees meer
Contactpersoon
Communicatie SSG
070-3358330
 
naar boven