Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws

Nieuws


  9/2/2021Voedselprijzenmonitor: cijfers juni 2021
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  8/30/2021Agrocomplex draagt bijna 7% bij aan nationale economie en ruim 8% aan werkgelegenheid
De toegevoegde waarde van het totale agrocomplex bedroeg in 2019 - het meest recente jaar waarvoor de cijfers beschikbaar zijn - circa 56 mld. euro. Hiermee komt het agrocomplex 2 mld. euro hoger uit ... lees meer


  8/27/2021 Biologische en gangbare melkveebedrijven: vergelijking in opzet en prestaties
Ongeveer 2,6% van de koeien in Nederland wordt biologisch gehouden (2020). Dit aandeel is de laatste jaren licht gestegen. Biologische bedrijven gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen en k... lees meer


  8/26/2021Afnemend vertrouwen onder boeren en tuinders in het tweede kwartaal
In het tweede kwartaal van 2021 nam het agrovertrouwen met anderhalf punt af. De afname werd vooral veroorzaakt door een afname van het vertrouwen van boeren en tuinders in de middellange termijn. De ... lees meer


  8/16/2021Agrarische grondprijs valt terug naar prijsniveau 2020
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het tweede kwartaal van 2021 uitgekomen op 63.500 euro per ha. Dat is 5,8% lager dan in het eerste kwartaal van 2021, maar vrijwel gelijk aan de ... lees meer


  8/6/2021Update van resultaten akkerbouwbedrijven in het LMM – augustus 2021
In februari 2021 zijn diverse artikelen gepubliceerd waarin gebruik werd gemaakt van voorlopige resultaten over het jaar 2019. Het ging om ‘voorlopige’ resultaten waarbij nog niet van alle akkerbouwbe... lees meer


  8/6/2021Update van resultaten staldierbedrijven in het LMM - augustus 2021
In februari 2021 zijn diverse artikelen gepubliceerd waarin gebruik werd gemaakt van voorlopige resultaten over het jaar 2019. Het ging om ‘voorlopige’ resultaten waarbij nog niet van alle staldierbed... lees meer


  8/6/2021Update van resultaten melkveebedrijven in het LMM - augustus 2021
In februari 2021 zijn diverse artikelen gepubliceerd waarin gebruik werd gemaakt van voorlopige resultaten over het jaar 2019. Het ging om ‘voorlopige’ resultaten waarbij nog niet van alle melkveebedr... lees meer


  8/2/2021Consumentenprijzen overwegend stabiel, verder herstel prijzen af boerderij
In de maanden april en mei bleven de consumentenprijzen van brood, eieren, pluimveevlees en rundvlees stabiel. De prijzen van varkensvlees en zuivel kwamen in mei een procentpunt hoger uit dan in maar... lees meer


  7/9/2021Afzet van gewasbeschermingsmiddelen stabiliseerde in 2019; milieubelasting per ha daalde
De afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen lag in 2019 nagenoeg gelijk aan de afzet in 2018, namelijk 9,3 miljoen kilo actieve stof (CBS, 2021). De lagere afzet had deels te maken met de gunstig... lees meer


  7/7/2021Voedselprijzenmonitor: cijfers april 2021
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  6/30/2021Saldi veehouderij onder druk van hoge voerprijzen
Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf kwam in mei 2021 uit op 17.400 euro. Dit saldo ligt in mei 20% hoger dan dezelfde maand van het voorgaande jaar. Daar staat tegenover dat het voorts... lees meer


  6/30/2021Uitzonderlijke omzet- en exportcijfers in de sierteelt
De veilingomzet van in Nederland geteelde snijbloemen is aanhoudend hoog, blijkt uit cijfers van veiling FloraHolland. Ook in april en in mei van 2021 is de omzet hoger dan in 2020. De omzetstijging v... lees meer


  6/25/2021Bijna 1 op de 7 boeren en tuinders levert producten via een korte keten aan de consument
Het aantal agrarische bedrijven dat zijn producten afzet via een korte keten is in de periode 2017-2020 met ruim een kwart toegenomen. Dit blijkt uit de monitor Korte ketens van Wageningen University ... lees meer


  5/21/2021Winkelprijs zuivel grootste stijger
De consumentenprijzen in de maanden februari en maart 2021 zijn stabiel. De prijzen van aardappelen, eieren, rundvlees, varkensvlees stegen niet of nauwelijks over deze periode. De stijging van de pri... lees meer


  5/19/2021Agro Vertrouwen is in het eerste kwartaal licht toegenomen
Dit blijkt uit de Agro Vertrouwensindex van LTO Nederland, Flynth adviseurs en accountants, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Wageningen Economic Research.

lees meer


  5/6/2021Voedselprijzenmonitor: cijfers februari 2021
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  5/6/2021Saldo veehouderij eerste kwartaal gedaald maar in meerdere sectoren klimmen de opbrengstprijzen uit het dal
Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf kwam in maart 2021 uit op 14.200 euro. Het saldo ligt in maart 17% onder het niveau van het tienjaarsgemiddelde van de maand en 10% onder het niveau... lees meer


  5/6/2021Uitzonderlijk goed eerste kwartaal op de veiling voor de sierteelt
De veilingomzet over het eerste kwartaal van 2021 van de in Nederland geteelde snijbloemen was 31% hoger dan vorig jaar. Er zijn over het eerste kwartaal van 2021 6,5% meer producten verkocht bij een ... lees meer


  5/5/2021Agrarische grondprijs verder omhoog
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland bedroeg € 67.400 per ha in het eerste kwartaal van 2021. Dat is 3,2% hoger dan in het vierde kwartaal van 2020, en 6% hoger dan de gemiddelde grondprij... lees meer


  4/6/2021Alleen prijs van eieren en rundvlees licht gestegen
De consumentenprijzen van eieren en rundvlees zijn gestegen in de maanden december 2020 en januari 2021, met respectievelijk 1 en 2%. Door de coronacrisis is er extra vraag naar eieren in de supermark... lees meer
Contactpersoon
Communicatie SSG
070-3358330
 
Top of page