Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws

Nieuws


  5/21/2021Winkelprijs zuivel grootste stijger
De consumentenprijzen in de maanden februari en maart 2021 zijn stabiel. De prijzen van aardappelen, eieren, rundvlees, varkensvlees stegen niet of nauwelijks over deze periode. De stijging van de pri... lees meer


  5/19/2021Agro Vertrouwen is in het eerste kwartaal licht toegenomen
Dit blijkt uit de Agro Vertrouwensindex van LTO Nederland, Flynth adviseurs en accountants, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Wageningen Economic Research.

lees meer


  5/6/2021Voedselprijzenmonitor: cijfers februari 2021
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  5/6/2021Saldo veehouderij eerste kwartaal gedaald maar in meerdere sectoren klimmen de opbrengstprijzen uit het dal
Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf kwam in maart 2021 uit op 14.200 euro. Het saldo ligt in maart 17% onder het niveau van het tienjaarsgemiddelde van de maand en 10% onder het niveau... lees meer


  5/6/2021Uitzonderlijk goed eerste kwartaal op de veiling voor de sierteelt
De veilingomzet over het eerste kwartaal van 2021 van de in Nederland geteelde snijbloemen was 31% hoger dan vorig jaar. Er zijn over het eerste kwartaal van 2021 6,5% meer producten verkocht bij een ... lees meer


  5/5/2021Agrarische grondprijs verder omhoog
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland bedroeg € 67.400 per ha in het eerste kwartaal van 2021. Dat is 3,2% hoger dan in het vierde kwartaal van 2020, en 6% hoger dan de gemiddelde grondprij... lees meer


  4/6/2021Alleen prijs van eieren en rundvlees licht gestegen
De consumentenprijzen van eieren en rundvlees zijn gestegen in de maanden december 2020 en januari 2021, met respectievelijk 1 en 2%. Door de coronacrisis is er extra vraag naar eieren in de supermark... lees meer


  2/24/2021Voedselprijzenmonitor: cijfers december 2020
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  2/24/2021Matig tot slecht begin van het jaar voor de saldi in de veehouderij
Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf kwam in januari 2021 uit op 15.700 euro. Dit saldo ligt 12% lager dan dezelfde maand van het voorgaande jaar. Daarmee is het voortschrijdend saldo v... lees meer


  2/24/2021Lagere omzet in de sierteelt
De omzet op FloraHolland van de in Nederland geteelde bloemen is in 2020 5% lager uitgekomen dan in 2019. Ondanks een goed herstel in mei is dit te wijten aan de lockdownmaatregelen in diverse landen.... lees meer


  2/22/2021Droogte bepalend voor resultaten in 2018 van bedrijven in het derogatiemeetnet
In het derogatiemeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) volgen Wageningen Economic Research en het RIVM jaarlijks de waterkwaliteit en landbouwpraktijk van ‘voor derogatie aangemel... lees meer


  2/18/2021In 2019 lagere overschotten op melkveebedrijven in het LMM
Omvang melkveestapel gelijk in 2019
De gemiddelde veestapel op melkveebedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is gericht is in 2019 niet ... lees meer


  2/18/2021Lager bodemoverschot op akkerbouwbedrijven in 2019
Lagere stikstofoverschotten in 2019, vooral in de Zandregio en Lössregio
Op de akkerbouwbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is gericht... lees meer


  2/10/2021Vertrouwen boeren en tuinders nog niet groot
Het vertrouwen dat boeren en tuinders in hun onderneming hebben heeft zich in het vierde kwartaal van 2020 voorzichtig hersteld. De index voor de totale land- en tuinbouw steeg met 2 punten en kwam ui... lees meer


  2/4/2021Agrarische grondprijs veert op in vierde kwartaal van 2020
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland bedroeg in het vierde kwartaal van 2020 65.300 euro per ha. Dat is 7,6% hoger dan in het derde kwartaal. Over heel 2020 is de grondprijs uitgekomen op ... lees meer


  1/28/2021Liquiditeitspositie 2020: akkerbouwbedrijven stabiel, melkvee- en varkensbedrijven zijn verslechterd
In het jaar dat in het teken stond van corona is de liquiditeitspositie op akkerbouw op peil gebleven door lagere uitgaven. Op melkveebedrijven heeft corona geleid tot een daling van de kaspositie. Na... lees meer


  1/25/2021Winkelprijs varkensvlees en groente gestegen, aardappelen meest gedaald
De consumentenprijs van varkensvlees steeg in oktober en november 2020 met 2%. Ook groente steeg 2% in prijs. In de winkel daalde de prijs van rundvlees met 2%, van fruit met 3% en van aardappelen met... lees meer


  1/22/2021Landbouwexport blijft op de been
De waarde van de landbouwexport groeide in 2020, ondanks de coronacrisis, naar schatting met 1 procent in vergelijking met 2019. De totale goederenexport is in 2020 met circa 7 procent gedaald. Dat me... lees meer


  1/7/2021Voedselprijzenmonitor: cijfers oktober 2020
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  12/21/2020Minder goede prijzen in de sierteelt
Na een zomer met een goede prijsvorming, zorgde de tweede coronagolf dat de sierteeltmarkt op het oog weer in normale proporties kwam. De potplanten en tuinplanten leverden in september tot en met okt... lees meer


  12/21/2020Verdere daling van saldi in de veehouderij door dalende opbrengsten en hogere voerkosten
Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf is in november 2020 uitgekomen op 12.500 euro. Dit saldo ligt 26% onder het niveau van het tienjaarsgemiddelde en 13% onder het niveau van november ... lees meer
Contactpersoon
Communicatie SSG
070-3358330
 
Top of page