Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Verloop van het vermogen (excl BTW) - Glastuinbouwbedrijven, totaal
Deze tabel geeft zicht op de verandering van het eigen vermogen en het vreemd vermogen gedurende het boekjaar. Het vreemd vermogen is gedefinieerd als sommatie van kortlopende en langlopende schulden.
 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Eigen vermogen
 
 
 
 
 
  
Beginbalanswaarde
euro
 
2.535.400
2.281.500
2.201.200
  
Eindbalanswaarde
euro
 
2.874.800
2.535.200
2.319.700
  
Relatieve verandering eigen vermogen
%
 
13
11
5
 Collapse
Absolute verandering eigen vermogen
euro
 
339.400
253.700
118.500
  Expand
Herwaarderingen
euro
 
194.400
82.600
28.300
  Expand
Andere vermogensmutaties
euro
 
24.900
3.200
1.000
   
Resultaat bedrijf en prive
euro
 
120.000
167.900
89.200
Collapse
Vreemd vermogen
 
 
 
 
 
  
Beginbalans
euro
 
1.554.500
1.525.300
1.639.000
  
Eindbalans
euro
 
1.474.100
1.493.100
1.573.100
  
Relatieve verandering vreemd vermogen
%
 
-5
-2
-4
 Collapse
Absolute verandering vreemd vermogen
euro
 
-80.400
-32.200
-65.900
   
Korlopende schulden
euro
 
-7.600
33.100
-43.700
   
Langlopende schulden
euro
 
-72.800
-65.300
-22.200