Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector


Monitor Duurzame Landbouw

Deze website toont de onderzoeksresultaten die Wageningen Economic Research in het kader van het project Monitor Duurzame Landbouw publiceert voor het ministerie van Economische Zaken. Op 23 duurzaamheidsthema’s, waaronder klimaat, innovatie en arbeid, wordt de ontwikkeling van de prestaties van de primaire land- en tuinbouwbedrijven weergegeven. Er zijn meer dan 100 indicatoren beschikbaar, die voor 11 sectoren zijn uitgewerkt. Als gebruiker kunt u dus duurzaamheidsinformatie voor een specifiek thema of sector benaderen. Om ook de informatie van de andere projecten te kunnen zien kunt u de home-button gebruiken.

> Over ons
 

 
   E-mail: Communications SSG
   Telefoon: 070-3358330