Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector


Actuele ontwikkeling

Deze website toont de onderzoeksresultaten die Wageningen Economic Research in het kader van het project Actuele ontwikkeling publiceert voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De gegevens maken onderdeel uit van de nieuwe website www.agrimatie.nl. In dit project ligt de focus op structuur, prijzen en de raming van het economisch resultaat. Om ook de informatie van de andere projecten te kunnen zien kunt u de home-button gebruiken.

> Over ons
 

 
   E-mail: Communications SSG
   Telefoon: 070-3358330