Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector


Voedselprijzenmonitor

Deze website toont de onderzoeksresultaten die Wageningen Economic Research in het kader van het project Voedselprijzenmonitor publiceert voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De gegevens maken onderdeel uit van de website www.agrimatie.nl. In dit project, dat Wageningen Economic Research samen uitvoert met CBS, ligt de focus op de prijsontwikkeling van producten in diverse schakels in de keten. Om ook de informatie van de andere projecten te kunnen zien kunt u de home-button gebruiken.

> Over ons
 

 
   E-mail: Communications SSG
   Telefoon: 070-3358330