Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector


Market Outlook

Ondernemers en belanghebbenden vragen zich regelmatig af: Hoe zullen de prijzen zich ontwikkelen? Hoe groeit de productie in Nederland en in andere landen? Hoe ontwikkelt zich de consumptie? Is er extra exportgroei mogelijk? Gaat het slechter of beter? De Market Outlook geeft een middellang termijn perspectief voor de Nederlandse landbouw in de Europese context. Elk jaar in december verschijnt er een nieuwe outlook. De tijdshorizon die wordt gehanteerd is steeds 10 jaar vooruit. Neem contact met ons op bij vragen of behoefte aan meer informatie. We zijn u graag van dienst.

> Over ons
 

 
   E-mail: Communications SSG
   Telefoon: 070-3358330
            


   Informatie per sector