Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector


Agro Vertrouwensindex

Beleidsmakers en politici vragen vaak: hoe is de stemming in de land- en tuinbouw? Er is meestal geen eenduidig antwoord op te geven. Om betere, representatievere informatie over de stemming onder agrarisch ondernemers te kunnen gebruiken voor de belangenbehartiging, ontwikkelden LTO Nederland, Flynth, het ministerie van Economische Zaken en Wageningen Economic Research een Agro Vertrouwensindex. Dit is een enquête die viermaal per jaar de stemming onder een groep agrariërs meet. Nederland sluit hiermee aan bij boerenbarometers in Duitsland, Frankrijk, België, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Polen, Hongarije, Roemenië en Italië. 

> Over ons
 

 
   E-mail: Communications SSG
   Phone: +31(0)70-3358330