Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Barometer agrarische sectoren
Kies een thema
Economie

Barometer: resultaten per maand - Leghennenhouderij

Saldo leghennen stijgt verder
1-5-2024
In maart 2024 bedroeg het saldo van bedrijven met scharrelkippen bijna 60.000 euro per bedrijf. Dit vertegenwoordigt een lichte stijging ten opzichte van de eerste maanden van 2024, maar een daling van een kwart ten opzichte van maart 2023. Deze cijfers hebben betrekking op een standaardbedrijf met 40.000 plaatsen voor reguliere scharrelhennen (wit, zonder uitloop) die produceren voor de vrije markt.

Let op: de uitgangspunten voor een gemiddeld leghennenbedrijf zijn herzien ten opzichte van eerdere edities van de Barometer. Raadpleeg de toelichting bij de indicator voor de nieuwe uitgangspunten.


Hogere opbrengstprijzen  
In maart 2024 lagen de eierprijzen op 1,96 euro per kg, wat 5% hoger is dan de prijzen in januari en februari. Voerprijzen zijn sinds februari verder gedaald, met als gevolg dat de kosten voor voer in maart ongeveer 10% lager lagen dan het gemiddelde niveau in 2023. Ook de kosten voor jonge hennen waren lager. Deze ontwikkelingen in de prijzen hebben geleid tot een saldo van 59.800 euro in maart.

De eierprijzen blijven hoog vanwege een sterke vraag en een beperkt aanbod, onder meer als gevolg van wereldwijde uitbraken van vogelgriep in diverse landen. De deelname van pluimveehouders aan beëindigingsregelingen kan leiden tot een nog krapper aanbod. Nederland exporteert veel eieren en eierproducten naar Duitsland. Vorig jaar steeg de eierconsumptie in Duitsland met enkele procenten, terwijl het binnenlands aanbod afnam. Als gevolg hiervan is Duitsland meer eieren gaan importeren.Hoog voortschrijdend saldo
Het voortschrijdend saldo over twaalf maanden, van april 2023 tot en met maart 2024, bedroeg ruim 650.000 euro, wat neerkomt op ruim 16 euro per leghennenplaats per jaar. Dit is beduidend hoger dan het langjarige gemiddelde saldo van 2014 tot en met 2023, dat 230.000 euro per jaar bedroeg, ofwel bijna 6 euro per leghennenplaats per jaar.Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven