Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Actuele ontwikkeling
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Inkomen uit bedrijf - Akkerbouw

Een lager maar bovengemiddeld inkomen uit bedrijf
18-12-2023
Door het hoge maar wel licht gedaalde prijsniveau van de gewassen wordt een kleine daling van het inkomen uit bedrijf geraamd voor oogstjaar 2023 ten opzichte van 2022. Het geraamde inkomen komt uit op circa 110.000 euro per onbetaalde aje; dit is een afname van ruim 30.000 euro ten opzichte van 2022 maar ongeveer 35.000 euro hoger dan het gemiddelde over de periode 2018-2022.

De spreiding in inkomen is elk jaar groot. Dit wordt veroorzaakt door verschillen in bouwplan, afzetwijze van geoogste producten en regionale verschillen in de productieomstandigheden (mate van droogte of juist extreme neerslag). Geraamd is dat 20% van de bedrijven een inkomen van 4.500 euro of minder zal realiseren. Anderzijds is er een even grote groep met een inkomen van meer dan 159.000 euro per onbetaalde aje. Door hoge kosten, hoge prijzen en verschillen in droogte en wateroverlast zijn in 2023 evenals in 2022 de verschillen tussen bedrijven en regio’s uitvergroot.

Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven