Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Mestbeleid LMM
Kies een thema
Algemeen

Bedrijfsvoering

Nutrienten

  
  
Nitraat - Akkerbouw

Gemiddelde nitraatconcentratie in het uitspoelend water op akkerbouwbedrijven in de Löss- en Kleiregio daalt
4-9-2023
De gemiddelde nitraatconcentratie in het uitspoelend water op akkerbouwbedrijven in de Löss- en Kleiregio van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is na een aantal jaren van stijgen weer gedaald. In de Zandregio stijgt de gemiddelde nitraatconcentratie nog steeds.


Sinds de start van de metingen in de Zandregio in 1992, is de gemiddelde nitraatconcentratie sterk afgenomen in deze regio. Vanaf 2007 daalde de concentratie in deze regio geleidelijk van 100 mg/l naar 58 mg/l in 2016. Sinds 2017 is de concentratie gestegen tot 86 mg/l in 2021. Waarschijnlijk speelt de droogte een rol bij deze stijging. Door droogte vindt er indikking plaats van het bodemvocht en is er een verminderde opname van nutriënten door gewassen. Daarnaast zijn de droge omstandigheden minder gunstig voor denitrificatie, het proces waarbij nitraat wordt afgebroken in de bodem. Ook in de andere regio’s is als gevolg van droogte in deze periode de gemiddelde nitraatconcentratie gestegen.

Van 2008 tot en met 2018 is de gemiddelde nitraatconcentratie op akkerbouwbedrijven in de Kleiregio onder de EU-norm van 50 mg/l gebleven. Vanaf 2019 is deze concentratie echter gestegen tot 63 mg/l in 2019. Vanaf 2020 zien we een lichte daling in de concentratie. Deze daling wordt met een gemiddelde nitraatconcentratie van 53 mg/l in 2021 doorgezet richting de gestelde EU-norm.

De Lössregio, waar geen grondwater maar bodemvocht wordt bemonsterd, kent de hoogste gemiddelde nitraatconcentratie op akkerbouwbedrijven. Deze regio wordt sinds 2006 onderzocht binnen het LMM. Van 2007 tot en met 2016 daalt de gemiddelde nitraatconcentratie in het uitspoelend water op de akkerbouwbedrijven in deze regio. Vanaf 2017 steeg de gemiddelde nitraatconcentratie fors, tot boven 150 mg/l in 2020. In het meest recente jaar, 2021, is de gemiddelde nitraatconcentratie weer gezakt tot ongeveer 108 mg/l.

In de Veenregio worden geen akkerbouwbedrijven bemonsterd. In de steekproef van het Basismeetnet van het LMM komen in deze regio alleen melkveebedrijven voor.Meer informatie over de waterkwaliteit en de gebruikte methoden is te vinden op www.rivm.nl/lmm. De waterkwaliteitsgegevens van het Basismeetnet kunt u zelf selecteren op lmm.rivm.nl.

Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Jamal Roskam
0317-483583
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven