Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Mestbeleid LMM
Kies een thema
Algemeen

Bedrijfsvoering

Nutrienten

  
  
Gewasopbrengsten - Derogatiebedrijven

Graslandopbrengst piekt, snijmaisopbrengst op langjarig gemiddelde in 2021
7-9-2023
In 2021 was de drogestofopbrengst per hectare grasland op bedrijven in het derogatiemeetnet waarvoor gewasopbrengsten bepaald konden worden gemiddeld 11.200 kg. Niet eerder in de periode vanaf 2006 was de graslandopbrengst op bedrijven in het derogatiemeetnet zo hoog. De snijmaisopbrengst daalde in 2021 naar 16.900 kg droge stof per hectare en was daarmee gelijk aan het langjarige gemiddelde.

Graslandopbrengst piekt in 2021 
De graslandopbrengst varieert tussen jaren en is mede afhankelijk van het weer. De grasopbrengst op bedrijven in het derogatiemeetnet nam toe van gemiddeld 9.000 kg droge stof per hectare in 2020 tot gemiddeld 11.200 kg droge stof per hectare met 256 kg stikstof en 39 kg fosfor (= 89 kg fosfaat) in 2021. Niet eerder was de drogestofopbrengst van grasland op bedrijven in het derogatiemeetnet zo hoog. De N-opbrengst per hectare grasland in 2021 was daarentegen vrijwel gelijk aan die in 2020. Het N-gehalte en daarmee ook het eiwitgehalte van het gras was dus lager in 2021. De regio’s Zand 230 en Zand 250 realiseerden in 2021 de laagste graslandopbrengst met 10.800 kg droge stof per hectare. De Löss- en Veenregio kwamen beide uit om 11.300 kg droge stof grasopbrengst. In de Kleiregio was de grasopbrengst het hoogst in 2021 met 11.600 kg droge stof per hectare.
Snijmaisopbrengst op langjarig gemiddelde in 2021
De gemiddelde drogestofopbrengst van snijmais daalde in 2021 naar 16.900 kg droge stof per hectare en was daarmee gelijk aan het langjarig gemiddelde. In 2020 was de drogestofopbrengst van snijmais hoger met 18.000 kg droge stof. Ook de stikstofopbrengst per hectare snijmais nam in 2021 af ten opzichte van 2020 tot 186 kg/ha, evenals de fosforopbrengst die in 2021 uitkwam op 29 kg/ha (= 66 kg fosfaat). De verschillen in snijmaisopbengst tussen de regio’s waren groot in 2021. De Veenregio realiseerde in 2021 de laagste snijmaisopbrengst met 15.300 kg droge stof per hectare, gevolgd door de Kleiregio met 16.100 kg droge stof, de regio Zand 250 met 17.300 kg droge stof en de Zandregio 230 met 18.100 kg droge stof per hectare. In de Lössregio was de snijmaisopbrengst veruit het hoogst met 20.200 kg droge stof per hectare.

Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven