Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Voedsel-Economisch Bericht
Kies een thema
Internationaal

Agrarische keten

Primaire sector

Consumptie

 
 
 
 
  
Opvarenden - Visserij

Werkgelegenheid nam af
31-5-2024
De werkgelegenheid kwam in 2023 in de zee- en kustvisserij per saldo uit op 1.824 opvarenden. In 2022 was dit 2.023 opvarenden.

De kottervisserij leverde de grootste bijdrage aan de werkgelegenheid. Met ruim 878 opvarenden nam deze sector bijna de helft van het totaal aantal opvarenden voor zijn rekening; in 2022 was dit aantal nog 1.035.
Er is bij het bepalen van het aantal opvarenden voor de grote zeevisserij geen rekening gehouden met ploegendiensten. Er wordt binnen de grote zeevisserij wel gebruikgemaakt van ploegendiensten, maar een goed overzicht hiervan ontbreekt.Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Onderwerp omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven