Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Voedsel-Economisch Bericht
Kies een thema
Internationaal

Agrarische keten

Primaire sector

Consumptie

 
 
 
 
  
Bezittingen en schulden - Melkveehouderij

Balanswaarde melkveebedrijven stijgt opnieuw
2-5-2024
De balanswaarde van de melkveebedrijven steeg in 2022, net als de jaren ervoor, tot ruim 5,3 mln. euro. Alle bezittingen die onderscheiden worden op de balans namen in waarde toe. De waarde van grond steeg tot ruim 2,8 mln. euro. De waarde van immateriele activa (onder andere fosfaatrechten) werden gemiddeld bijna 20.000 euro meer waard ten opzichte van 2021. De langlopende schulden bleven vrijwel onveranderd. Het eigen vermogen nam toe door herwaardering en het goede economische resultaat in 2022. Eind 2022 bedroeg de gemiddelde solvabiliteit 77%, een niveau dat in 2001 voor het laatst werd gehaald.

De langlopende schulden bedragen gemiddeld 1,1 mln. euro, tegenover een eigen vermogen van bijna 3,9 mln. euro. De waarde van de fosfaatrechten is na de invoering in 2018 toegevoegd aan de bezittingen ook als deze om niet werden verkregen. Hierdoor nam de waarde van de immateriĆ«le activa op de melkveebedrijven in 2018 met ruim 1 mln. euro toe. Tegenover de waardetoename aan de bezittingenkant, is een zogenaamde belastinglatentie aan de schuldenkant van de balans opgenomen, namelijk normatief 30% van de waarde van de immateriĆ«le activa. Dat betekent dat niet de totale waarde van de fosfaatrechten aan het eigen vermogen is toegevoegd. Grond is een belangrijke post op de balans van de melkveebedrijven. 

De spreiding in de solvabiliteit tussen bedrijven in de melkveehouderij is fors. In 2022 had 20% van de bedrijven een solvabiliteit van meer dan 91%, terwijl er een even grote groep is waarvan de solvabiliteit onder de 69% ligt.


Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Referenties

Meer informatie
Toelichting indicator
Onderwerp omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven