Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Voedsel-Economisch Bericht
Kies een thema
Internationaal

Agrarische keten

Primaire sector

Consumptie

 
 
 
 
  
Bezittingen en schulden - Opengrondstuinbouw

Grote verschillen balanswaarde opengrondstuinbouwbedrijven
2-5-2024
Van de opengrondstuinbouwsectoren kenden de bloembollenbedrijven het hoogste balanstotaal in 2022, namelijk bijna 5,9 mln. euro. Dit is ruim 2x zo hoog als bij de andere opengrondstuinbouwsectoren. Voor al de sectoren geldt dat grond de voornaamste activa is. De langlopende schulden zijn op de bloembollenbedrijven beduidend hoger dan op de 3 andere sectoren. De solvabiliteit lag in 2022 het hoogst op de vollegrondsgroentebedrijven (80%) en het laagst op de fruitbedrijven (71%).  

Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Referenties
  • BINternet, Balans van opengrondsgroentenbedrijven
  • BINternet, Balans van fruitbedrijven
  • BINternet, Balans van bloembollenbedrijven
  • BINternet, Balans van boomkwekerijbedrijven
Meer informatie
Toelichting indicator
Onderwerp omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven