Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Voedsel-Economisch Bericht
Kies een thema
Internationaal

Agrarische keten

Primaire sector

Consumptie

 
 
 
 
  
Bezittingen en schulden - Varkenshouderij

Balanswaarde varkensbedrijven stijgt in 2022
2-5-2024

De gemiddelde balanswaarde van de varkensbedrijven steeg in 2022 tot ruim 3,7 mln. euro. Grond en gebouwen zijn de belansposten met de hoogste waarde. De langlopende schulden namen af ten opzichte van 2021. Doordat het eigen vermogen toenam tot bijna 2,6 mln. euro, steeg ook de solvabiliteit (71%).  


De langlopende schulden bedroegen gemiddeld 870.000 euro, tegenover een eigen vermogen van bijna 2,6 mln. euro. De verschillen in solvabiliteit tussen de bedrijven zijn groot. Gemiddeld bedroeg de solvabiliteit 71%, maar 20% van de bedrijven heeft een solvabiliteit van meer dan 90%. Aan de andere kant heeft 20% een solvabiliteit lager dan 60%.
Binnen de onderscheiden subtypen ligt de gemiddelde solvabiliteit het hoogst op de vleesvarkensbedrijven (75%) en het laagst bij de gesloten varkensbedrijven (67%) en op 70% voor de zeugenbedrijven.


Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Referenties
  • BINternet, balans van varkensbedrijvenMeer informatie
Toelichting indicator
Onderwerp omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven