Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Voedsel-Economisch Bericht
Kies een thema
Internationaal

Agrarische keten

Primaire sector

Consumptie

 
 
 
 
  
Investeringen - Glastuinbouw

Investeringen glastuinbouwbedrijven dalen licht
2-5-2024
De investeringen in de glastuinbouw bedroegen in 2022 gemiddeld iets meer dan 200.000 euro per bedrijf. Dit is een lichte afname ten opzichte van het jaar ervoor. Het overgrote deel van de investeringen had betrekking op installaties en machines. In glastopstanden werd gemiddeld bijna 27.000 euro geinvesteerd.

De jaarlijkse spreiding binnen de sector blijft groot: in 2022 investeerde bijna de helft van de bedrijven meer dan 50.000 euro terwijl bijna 30% van de bedrijven minder dan 10.000 euro investeerde. Binnen de sector glastuinbouw was in 2022 met gemiddeld ruim 270.000 euro het investeringsniveau het hoogst op de snijbloemenbedrijven.Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Referenties
Meer informatie
Toelichting indicator
Onderwerp omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven