Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Voedsel-Economisch Bericht
Kies een thema
Internationaal

Agrarische keten

Primaire sector

Consumptie

 
 
 
 
  
Investeringen - Melkveehouderij

Investeringen in de melkveehouderij stijgen fors
2-5-2024
Het investeringsniveau in de melkveehouderij nam fors toe in 2022 ten opzichte van 2021 tot gemiddeld 116.000 euro per bedrijf. De weergegeven investeringen betreffen bruto investeringen (investeringen - desinvesteringen).

In de melkveehouderij lag het investeringsniveau in 2014 en 2015 op een bovengemiddeld niveau doordat de sector fors investeerde in uitbreiding van het bedrijf anticiperend op de afschaffing van het melkquotum per 1 april 2015. In 2022 werd er vooral ge├»nvesteerd in machines, werktuigen en installaties en in grond (respectievelijk 42.000 en 25.000 euro). De zeer goede economische resultaten in dat jaar hebben hierin mogelijk een rol gespeeld. Ruim een kwart van de bedrijven investeerde minder dan 10.000 euro, terwijl meer dan de helft van de bedrijven meer dan 50.000 euro investeerde. 
Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Onderwerp omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven