Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Voedsel-Economisch Bericht
Kies een thema
Internationaal

Agrarische keten

Primaire sector

Consumptie

 
 
 
 
  
Betekenis van de agrosector - Glastuinbouw

Glastuinbouwcomplex drijft op export
13-9-2023
Het glastuinbouwcomplex omvat de gespecialiseerde primaire glastuinbouwbedrijven (glasgroenteteelt, snijbloementeelt, pot- en perkplantenteelt, champignonteelt; in totaal circa 2.800 bedrijven in 2021), de groente- en fruitverwerkende industrie, en toeleveranciers en distributeurs voor zover hun activiteiten betrekking hebben op de primaire glastuinbouw en de groente- en fruitverwerkende industrie.

Toegevoegde waarde glastuinbouwcomplex
De toegevoegde waarde van het glastuinbouwcomplex bedroeg in 2021 - het meest recente jaar waarvoor de cijfers beschikbaar zijn - ongeveer 9,2 mld. euro. Dat is 1,1% van het bruto binnenlands product (bbp) en een stijging ten opzichte van 2020. Een klein deel (0,5 mld. euro) van de toegevoegde waarde van het glastuinbouwcomplex wordt gerealiseerd door de verwerking van buitenlandse agrarische grondstoffen en de daarmee samenhangende toelevering en distributie.

Het op binnenlandse agrarische grondstoffen gebaseerde deel van de toegevoegde waarde (8,7 mld. euro) wordt voor iets minder dan twee derde geleverd door de primaire bedrijven. Dit percentage is de laatste jaren stabiel. Ook toelevering heeft met 26% een behoorlijk aandeel in de toegevoegde waarde. De aandelen van verwerking en distributie zijn klein en bedragen enkele procenten.

Het glastuinbouwcomplex is sterk afhankelijk van de export. Circa 85% van de toegevoegde waarde van het glastuinbouwcomplex hangt samen met de export van groenten, bloemen en planten.
Werkgelegenheid glastuinbouwcomplex
De werkgelegenheid in het glastuinbouwcomplex is opnieuw gegroeid, tot circa 89.000 arbeidsjaren oftewel 1,1% van de nationale werkgelegenheid. Primaire bedrijven verschaffen binnen het op binnenlandse agrarische grondstoffen gebaseerde glastuinbouwcomplex de meeste werkgelegenheid: 63%. Dit komt overeen met het aandeel in de toegevoegde waarde. De overige werkgelegenheid in het op binnenlandse grondstoffen gebaseerde glastuinbouwcomplex wordt grotendeels geleverd door toeleveranciers (25%), terwijl distributie en verwerking elk een bijdrage hebben van respectievelijk 10% en 2% van de werkgelegenheid.

Wegens een revisie van de cijfers kunnen deze afwijken van eerder gepubliceerde cijfers.

Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Onderwerp omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven