Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Voedsel-Economisch Bericht
Kies een thema
Internationaal

Agrarische keten

Primaire sector

Consumptie

 
 
 
 
  
Betekenis van de agrosector - Intensieve veehouderij

Toegevoegde waarde intensieve veehouderijcomplex iets gedaald
13-9-2023
Het intensieve veehouderijcomplex is opgebouwd uit de gespecialiseerde vleeskalveren-, varkens-, legpluimvee- en vleeskuikenbedrijven (totaal 5.045 bedrijven in 2021) en de bij deze sectoren horende slachterijen en vleesverwerkers. Daarnaast maken ook toeleveranciers (waaronder de veevoederindustrie) en distributiebedrijven deel uit van dit complex, voor het deel dat zij leveren aan de primaire intensieve veehouderijbedrijven of de verwerkende industrieën.

Toegevoegde waarde intensieve veehouderijcomplex 
De toegevoegde waarde van het intensieve veehouderijcomplex bedroeg 7,2 mld. euro in 2021 - het meest recente jaar waarvoor de cijfers beschikbaar zijn. Dit is bijna 10% hoger dan in 2017 en 2018. De toegevoegde waarde van dit complex, in 2021 circa 0,8% van het bruto binnenlands product (bbp), hangt volledig samen met de verwerking van binnenlandse agrarische grondstoffen (dieren): de import van agrarische grondstoffen door de slachterijen van varkens, pluimvee en vleeskalveren is vrijwel nihil. Circa 48% van de toegevoegde waarde van het intensieve veehouderijcomplex kwam tot stand in de toelevering. De verwerkende industrie en de distributiebedrijven leverden een bijdrage van respectievelijk 29% en 14% aan de toegevoegde waarde. Met een aandeel van circa 10% in 2021 was de bijdrage van de primaire bedrijven in het cluster zeer laag.Werkgelegenheid intensieve veehouderijcomplex 
De totale werkgelegenheid van het intensieve veehouderijcomplex kwam in 2021 uit op bijna 74.000 arbeidsjaren. Dit is zo’n 0,9% van de nationale werkgelegenheid. Ongeveer 15% van de werkgelegenheid in dit complex zit op de primaire bedrijven. Dit is bijna anderhalf keer zoveel als de bijdrage aan de toegevoegde waarde, wat duidt op een relatief lage toegevoegde waarde per arbeidskracht op de primaire bedrijven in vergelijking met de overige schakels in het complex. De toelevering neemt in het complex 53% van de werkgelegenheid voor rekening, de verwerkende industrie 17% en de distributie ongeveer 15%. Sinds 2010 is de werkgelegenheid - relatief gezien - het meest toegenomen in de verwerkende industrie binnen het complex.

Wegens een revisie van de cijfers kunnen deze afwijken van eerder gepubliceerde cijfers.
Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Onderwerp omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven