Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Voedsel-Economisch Bericht
Kies een thema
Internationaal

Agrarische keten

Primaire sector

Consumptie

 
 
 
 
  
Betekenis van de agrosector - Opengrondstuinbouw

Opengrondstuinbouwcomplex kleinste onderdeel Nederlandse agrosector
13-9-2023
Het opengrondstuinbouwcomplex is samengesteld uit de gespecialiseerde primaire bedrijven (groenteteelt in de vollegrond-, fruitteelt-, bloembollenteelt- en boomkwekerijbedrijven; totaal 5.715 bedrijven in 2021), de groente- en fruitverwerkende industrie, de toeleveranciers en de distributiebedrijven. De bijdrage van de laatste twee is beperkt tot het deel dat deze sectoren aan de primaire opengrondstuinbouwbedrijven of de verwerkende industrie leveren.  

Toegevoegde waarde opengrondstuinbouwcomplex
De toegevoegde waarde van het opengrondstuinbouwcomplex bedroeg in 2021 - het meest recente jaar waarvoor de cijfers beschikbaar zijn - circa 4,5 mld. euro. Het aandeel in het bruto binnenlands product (bbp) blijft gelijk op 0,5%. Ongeveer 21% van de toegevoegde waarde is te danken aan de verwerking van buitenlandse agrarische grondstoffen en de daarmee samenhangende toelevering en distributie. Van de toegevoegde waarde van het op binnenlandse agrarische grondstoffen gebaseerde deel (3,5 mld. euro) was circa 59% afkomstig van de primaire bedrijven. De absolute bijdrage van de primaire sector binnen het complex (2,0 mld. euro) is de laatste jaren nagenoeg gelijk gebleven. Met name de bloembollen- en boomkwekerijbedrijven profiteren de laatste jaren van goede prijsvorming door een stabiele markt. Het aandeel van de toelevering in de toegevoegde waarde van het op binnenlandse grondstoffen gebaseerde deel bedraagt circa 30%; dat van verwerking en distributie komt op respectievelijk 4% en 7%.


Werkgelegenheid opengrondstuinbouwcomplex 
De totale werkgelegenheid van het opengrondstuinbouwcomplex is in 2021 met in totaal ongeveer 48.000 arbeidsjaren licht gestegen en bedroeg 0,6% van de totale werkgelegenheid in Nederland. Bijna 62% van de werkgelegenheid van het op binnenlandse agrarische grondstoffen gebaseerde opengrondstuinbouwcomplex is toe te schrijven aan de primaire bedrijven. Dit is iets hoger dan het aandeel in de toegevoegde waarde. De werkgelegenheid die samenhangt met de toelevering beloopt bijna 25% van het totaal en distributie en verwerking hebben een aandeel van respectievelijk 10 en 3%.

Wegens een revisie van de cijfers kunnen deze afwijken van eerder gepubliceerde cijfers.


Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Onderwerp omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven