Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Voedsel-Economisch Bericht
Kies een thema
Internationaal

Agrarische keten

Primaire sector

Consumptie

 
 
 
 
  
Betekenis van de agrosector - Visserij

Visserijcomplex drijft op primaire visserijsector
21-9-2023
Het visserijcomplex bestaat uit de primaire visserij (553 schepen eind 2022), de visverwerkende industrie, de toeleveranciers zoals aardolie- en machine-industrie, transportbedrijven, zakelijke dienstverlening en de distributiebedrijven rondom de export en de consumptie van vis. De bijdrage van de toeleveranciers en distributeurs is beperkt tot hun activiteiten gericht op de primaire visserij en de visverwerkende industrie.

Toegevoegde waarde visserijcomplex
De toegevoegde waarde van het totale visserijcomplex is het laatste decennium vrij stabiel en lag rond de 0,9 mld. euro. Net als in 2020 is er ook dit jaar weer een daling van de toegevoegde waarde. Dit jaar nam de toegevoegde waarde af met 10% tot zo’n 7,5 mld. euro, wat circa 0,1% is van het bruto binnenlands product (bbp). Ongeveer de helft van de toegevoegde waarde hangt samen met de verwerking van geïmporteerde aquatische grondstoffen; deze bedroeg in 2021 - het laatste jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn - circa 0,35 mld. euro. De toegevoegde waarde van dit deel van het visserijcomplex is het laatste jaar sterk gedaald. De waarde van het op binnenlandse aquatische grondstoffen gebaseerde visserijcomplex, in 2021 0,44 mld. euro, is de laatste jaar juist iets gestegen. Van de op binnenlandse aquatische grondstoffen gebaseerde toegevoegde waarde wordt 73% gegenereerd in de primaire visserijsector en 19% in de toelevering. De aandelen van de distributie en verwerkende industrie zijn beperkt, respectievelijk 8 en 1%.Werkgelegenheid visserijcomplex
De totale werkgelegenheid van het visserijcomplex lag in 2021 op 9.200 arbeidsjaren. In 2020 was dit nog een stuk hoger (9.500). Deze ontwikkeling is het resultaat van tegengestelde bewegingen: de werkgelegenheid in het visserijcomplex gebaseerd op buitenlandse aquatische grondstoffen nam af en lag in 2021 op 4.900 arbeidsjaren. De werkgelegenheid gebaseerd op binnenlandse aquatische grondstoffen nam daarentegen toe tot 4.300 arbeidsjaren in 2021. De groei van de werkgelegenheid doet zich het laatste jaar vooral voor in de primaire productie. De primaire visserij levert in 2021 circa 70% van de werkgelegenheid in het op binnenlandse aquatische grondstoffen gebaseerde visserijcomplex.

Wegens een revisie van de cijfers kunnen deze afwijken van eerder gepubliceerde cijfers.Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Onderwerp omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven