Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Voedsel-Economisch Bericht
Kies een thema
Internationaal

Agrarische keten

Primaire sector

Consumptie

 
 
 
 
  
Besteding naar productgroep - Land- en tuinbouw

Aandeel duurzame producten licht gedaald of gelijk gebleven
13-9-2023
Het aandeel van producten met een keurmerk in de totale bestedingen aan voedsel is bij alle productgroepen in 2022 licht gedaald of gelijk gebleven ten opzichte van 2021.

In alle productgroepen laten de producten met een keurmerk wel een groei in de bestedingen zien. Maar tegelijkertijd zijn de bestedingen aan overige producten in de productgroepen even hard of harder gegroeid. Twee algemene ontwikkelingen zijn hierbij van belang. In het jaar 2022 zijn prijzen van producten en diensten sterk gestegen (9-10% stijgingen volgens het CBS). Daarnaast is er een verschuiving van de consumentenvraag van de detailhandel terug naar de foodservice na COVID-19 geweest.

• Vlees en vleeswaren (€ 2.6 mld., +15% ten opzichte van 2021), Houdbare producten, samengestelde maaltijden en overig (€ 1.8 mld., +11%) en Zuivel (€ 1.4 mld., +14%) zijn de productgroepen met het grootste aandeel in de bestedingen van consumenten aan duurzaam voedsel in 2022 (zie figuur 2 en tabel 3).
• Net als in 2021 is Dranken de productgroep met de grootste stijging in bestedingen aan duurzaam voedsel (+27%). De stijging wordt veroorzaakt door de opkomst van keurmerken als Fairtrade, Rainforest Alliance en Biologisch in deze productgroep op met name sappen.
• Het aandeel van producten met een keurmerk in de totale bestedingen aan die producten is van 2021 naar 2022 het meeste gedaald bij de productgroepen Eieren (van 66% naar 60%) en Vis (57% naar 53%).

Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Katja Logatcheva
070-3358156
 

Referenties
  • Monitor Duurzaam Voedsel 2014 (rapport)
  • Monitor Duurzaam Voedsel 2015 (rapport)
  • Monitor Duurzaam Voedsel 2016 (rapport)
  • Monitor Duurzaam Voedsel 2017 (rapport)
  • Monitor Duurzaam Voedsel 2018 (rapport)
  • Monitor Duurzaam Voedsel 2019 (rapport)
  • Monitor Duurzaam Voedsel 2020 (rapport)
  • Monitor Duurzaam Voedsel 2021 (rapport)
  • Monitor Duurzaam Voedsel 2022 (rapport)Meer informatie
Toelichting indicator
Onderwerp omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven