Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Voedsel-Economisch Bericht
Kies een thema
Internationaal

Agrarische keten

Primaire sector

Consumptie

 
 
 
 
  
Besteding naar verkoopkanaal - Land- en tuinbouw

Inflatie en het herstel van COVID-19 bepalen omzetontwikkelingen in verkoopkanalen
13-9-2023
Supermarkten, foodservice (horeca, catering, zorginstellingen, en recreatie) en speciaalzaken voor duurzame voeding zijn de belangrijkste afzetkanalen voor duurzame voeding in Nederland en zijn opgenomen in de monitor. Winkelketens die volledig gefocust zijn op de verkoop van duurzame producten zijn meegenomen in speciaalzaken voor duurzame voeding. Daarnaast vindt verkoop van duurzame producten plaats in een aantal andere afzetkanalen zoals buitenlandse levensmiddelenzaken, ambulante handel, puur online handel (dat wil zeggen zonder fysieke winkels), en voedingsspeciaalzaken als bakkerijen, slagerijen en delicatessenwinkels. Deze zijn in deze monitor buiten beschouwing gelaten.

• In supermarkten zijn de bestedingen van consumenten aan duurzaam voedsel van 2021 naar 2022 met 10% gestegen naar € 9,1 mld. (figuur 3). Het aandeel van de bestedingen aan voedselproducten met een keurmerk in dit afzetkanaal is in dezelfde periode gegroeid van ruim 22% naar bijna 23% van de totale voedselbestedingen. De totale bestedingen aan voedsel in supermarkten zijn met 6% gestegen naar € 39,1 mld. In 2022 hebben supermarkten te maken met een verschuiving van een deel van de consumentenvraag terug naar de foodservice na COVID-19 en met bovengemiddeld stijgende prijzen.

• In de foodservice laten de bestedingen aan duurzaam voedsel in dezelfde periode een verder herstel zien met een stijging van 52% naar € 1,3 mld. De totale bestedingen aan voedsel in de foodservice zijn in deze periode met 43% gestegen. De foodservice heeft eveneens te maken met een relatief hoge inflatie.

• In speciaalzaken voor duurzame voeding zijn de bestedingen aan duurzaam voedsel tussen 2021 en 2020 met 4% gedaald naar € 374 mln. Dit zijn winkels waarin vooral voedingsmiddelen van biologische en biodynamische oorsprong worden verkocht. Ook in dit afzetkanaal zijn een verschuiving van een deel van de consumentenvraag terug naar de foodservice na COVID-19 en bovengemiddeld stijgende prijzen waarneembaar.Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Katja Logatcheva
070-3358156
 

Referenties
  • Monitor Duurzaam Voedsel 2014 (rapport)
  • Monitor Duurzaam Voedsel 2015 (rapport)
  • Monitor Duurzaam Voedsel 2016 (rapport)
  • Monitor Duurzaam Voedsel 2017 (rapport)
  • Monitor Duurzaam Voedsel 2018 (rapport)
  • Monitor Duurzaam Voedsel 2019 (rapport)
  • Monitor Duurzaam Voedsel 2020 (rapport)
  • Monitor Duurzaam Voedsel 2021 (rapport)
  • Monitor Duurzaam Voedsel 2022 (rapport)Meer informatie
Toelichting indicator
Onderwerp omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven