Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Energiegebruik en -kosten - Kottervisserij

Brandstofverbruik in 2022 gedaald door afname van de inzet in met name boomkorvisserij
8-1-2024
In 2022 daalde het brandstofverbruik met bijna een kwart tot iets meer dan 108 mln. liter (2021: 139 mln. liter). Dit kwam door een afname van de inzet in vrijwel alle visserijen, maar vooral in de boomkorvisserij. Sinds juni 2019 zijn ontheffingen voor de energiezuinige pulstechniek namelijk gefaseerd ingetrokken, de laatste toestemmingen halverwege 2021. Het totale brandstofverbruik in de kottervisserij was in de afgelopen decennia fors gedaald, maar steeg de afgelopen jaren door de gedwongen overstap van de pulsvisserij naar de traditionele boomkorvisserij. In 1994 werd nog 369 mln. liter brandstof verbruikt; in 2015 was dat nog maar 86 mln. liter. Daarna is het brandstofverbruik weer omhooggegaan, mede door een iets verhoogde inzet tot 2018. Na 2018 zette de stijging van het brandstofverbruik verder door.

Verbruik en kosten
De geraamde totale brandstofkosten voor de Nederlandse kottervloot bedroegen in 2022 iets meer dan 95 mln. euro, meer dan 50% meer dan het jaar ervoor. Meer dan 39% van de totale opbrengst van de kottervisserij in 2022 werd uitgegeven aan brandstof. In 2021 was dat ruim 28% en in 2020 nog 21%. Mede dankzij innovaties in efficiëntere vistuigen (twinrig en puls) en een lagere brandstofprijs was dat percentage de afgelopen jaren juist fors gedaald ten opzichte van de jaren daarvoor. Zo was in 2011 bijvoorbeeld het aandeel van brandstofkosten in de opbrengst 34%. In 2014 werd voor het eerst minder dan 100 mln. liter brandstof verbruikt in de kottervisserij. Nu echter alle ontheffingen voor de pulsvisserij zijn ingetrokken, is het aandeel van de brandstofkosten in de totale opbrengst weer aanzienlijk toegenomen.

Belangrijke oorzaken van afname van het brandstofverbruik in de kottervisserij in de afgelopen decennia zijn:
• krimp van de Nederlandse kottervloot
• verbod op motoren van meer dan 2.000 pk
• innovatie in zuinigere vistuigen en schepen
• introductie nieuwe visserijmethoden (puls)
• meer energie bewust vissen (verandering van ondernemersgedrag), vooral in tijden van hogere brandstofprijzen.Prijs
De gasolieprijs was in 2022 gemiddeld bijna 88 eurocent per liter (+95%). Dat is ruim 2,5 keer hoger dan in 2020 toen de prijs op gemiddeld 34 eurocent per liter uitkwam.


Verbruik en kosten 2022
In 2022 kwam het gemiddeld gasolieverbruik voor de 1.500-2.000 pk-kotters met boomkor/sumwing uit op 6.659 liter per zeedag (2021: 6.604 liter). De gasoliekosten kwamen in 2022 op 5.733 euro per zeedag (2020: 2.797 euro) voor boomkor/sumwing. In 2021 werd ongeveer 54% van de opbrengsten in de boomkor- en sumwingvisserij besteed aan gasoliekosten.


Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven