Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

  
  
  
   
   
Kosten - Overige kleine zeevisserij

Arbeidskosten in de overige kleine zeevisserij 25% van totale kosten in 2023
31-5-2024
De kostenstructuur van de overige kleine zeevisserij is de laatste jaren vrij constant. De arbeidskosten schommelden sinds 2015 rond de 30%, maar in 2021 nam dat toe naar ongeveer 40%. Voor 2023 worden deze kosten geschat op rond 25% van de totale kosten.

Deze kosten omvatten de betaalde loonkosten (inclusief sociale lasten) en de geschatte lonen van de meevarende eigenaren. De brandstofkosten lagen rond de 18% in 2023 en waren relatief laag in vergelijking met andere, meer actieve visserijen. Meer dan de helft van de kosten (zo’n 58%) werd gevormd door de overige kosten. De overige kosten omvatten alle technische kosten zoals onderhoud, verzekering, tuig, aanlandingskosten en de financiële kosten zoals rente en afschrijving.

De kosten van de staandwantvisserij zijn door de kleine omvang van deze visserij vanaf 2017 niet apart berekend en zijn meegenomen in de kosten van de overige kleine zeevisserij.
De kosten van inactieve schepen zijn meegenomen in de kosten van de overige kleine zeevisserij.
Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven