Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

  
  
  
   
   
Opbrengsten - Grote zeevisserij

Opbrengst in 2023 gedaald naar 98 mln. euro (-13 mln. euro)
31-5-2024
In 2023 is door de 8 actieve Nederlandse pelagische trawlers gezamenlijk een besomming behaald van ruim 97 mln. euro. De overige opbrengst bedroeg bijna 1 mln. euro.


In 2023 viel de besomming van 97 mln. euro ongeveer 11% lager uit (-12 mln. euro) dan in 2022.

Werkwijze
Het totaaloverzicht met cijfers van de onder Nederlandse vlag varende (pelagische) grote zeevisserijvloot is gebaseerd op bedrijfseconomische gegevens die door de rederijen verstrekt zijn, zoals inzet-, aanvoer-, opbrengsten-, kosten- en investeringsgegevens. De voorlopige resultaten voor het laatste jaar zijn schattingen op basis van informatie over inzet en vangsten vanuit de officiële logboeken en op de kostenstructuur van het jaar ervoor. Het economisch resultaat wordt bepaald op basis van vaste verrekenprijzen voor de geleverde vis, zoals die door de rederijen worden gehanteerd.
De pelagische sector bestaat uit rederijen met geïntegreerde activiteiten. Naast Nederlandse schepen, maken ook een aantal onder buitenlandse vlag varende schepen deel uit van de rederijactiviteiten. Verder kunnen bijvoorbeeld ook visverwerkende of logistieke bedrijven tot het concern behoren. Het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research, en de publicatie op Agrimatie.nl / Visserijincijfers.nl.richt zich alleen op de vangstactiviteiten van de Nederlandse schepen en de bedrijfseconomische resultaten daarvan. Van de overige activiteiten van de pelagische bedrijven worden geen bedrijfseconomische gegevens verzameld.


Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven