Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Opbrengsten - Overige kleine zeevisserij

Opbrengsten overige kleine zeevisserij stijgen weer in 2022
21-9-2023
De totale opbrengsten van de overige kleine zeevisserij kwamen in 2022 uit op rond 34 mln. euro, een stijging van 6 mln. euro. Vooral de overige schelpdiervloot behaalde een hogere opbrengst.

Het aandeel van de staandwantvisserij in de inkomsten is de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald. Daarom wordt sinds 2017 niet meer apart over deze groep gerapporteerd, maar zijn de gegevens van deze visserij opgenomen in die van de andere overige kleine zeevisserij.De totale ingeschatte kosten voor 2022 voor alle kleine zeevisserijsegmenten samen (totaal 31 mln. euro) kwamen uit op ongeveer 25% meer dan in 2021, waardoor een positief resultaat werd behaald van 3 mln. euro. Dit lagere netto resultaat komt mede door de hogere kosten van de inactieve schepen omdat een aantal grote boomkor kotters in 2022 inactief waren. De kosten en opbrengsten voor 2022 zijn ingeschat op basis van de trends in aantallen schepen aanlandingen, inspanning, visprijzen en de kostenstructuur in 2021.Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven