Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Netto resultaat - Mosselcultuur

Seizoen 2021/2022 een waar topseizoen
21-9-2023
In het seizoen 2021/2022 steeg de totale waarde van de geproduceerde mosselen met bijna 50% ten opzichte van het jaar ervoor. Dit was te danken aan de verhoogde productie van kwalitatief zeer goede mosselen en de verder gestegen prijzen. Hoewel de kosten iets toenamen, was het netto resultaat van bijna 23 mln. euro, uitzonderlijk goed vergeleken met de voorgaande jaren.

De voorgaande jaren waren voor veel mosselkwekers economisch gezien geen goede jaren. Het jaar 2016 was met een nettoresultaat van -2 mln. euro een moeilijk jaar voor veel mosselkwekers en 2017 was niet veel beter met een totale winst van 2 mln. euro. Het seizoen 2018/2019 was door de iets toegenomen productie (+12%), vrijwel gelijk gebleven prijzen en licht gedaalde kosten (-4%) een beter jaar met een nettoresultaat van 9 mln. euro, terwijl het resultaat van het seizoen 2019/2020 weer daalde tot iets boven de nullijn. In het laatste seizoen was het netto resultaat met 23 mln. euro behoorlijk hoger. Voor seizoen 2022/2023 zijn de verwachtingen dat het netto resultaat lager wordt dan 2021/2022door een afname van de totale omzet van de sector. De overwegend slechte economische resultaten hebben de afgelopen jaren geleid tot een groeiend aantal overnames en samenwerkingen in de sector.Met name (kleine) familiebedrijven die niet verticaal geïntegreerd zijn, stonden de afgelopen jaren onder druk. In periodes waarin mosselprijzen relatief hoog zijn, worden door de handelstak van de geïntegreerde bedrijven bij voorkeur mosselen die afkomstig zijn van de eigen mosselpercelen gekocht. In periodes met relatief lage mosselprijzen worden mosselen meer gekocht van percelen van andere kwekers. De handel buiten de afslag om is in de afgelopen jaren toegenomen en in seizoen 2020/2021 zijn alle mosselen via private transacties verhandeld. Hierdoor is niet meer transparant hoe de mosselprijzen tot stand komen.
Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven