Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Vaartuigen en aanvoer - Visserij

Daling van totale omvang van de visserijvloot en aanvoer van vis
21-9-2023
Het aantal actieve visserijvaartuigen is de afgelopen tien jaar gedaald tot 553 vaartuigen. In de grote zeevisserij is het aantal vaartuigen in diezelfde periode aanzienlijk afgenomen van 14 naar 8 (gemiddeld over 2022) doordat meerdere trawlers onder buitenlandse vlag zijn gaan varen.

Vaartuigen
Onder andere omdat er al een aantal kotters niet meer actief waren in 2022 kwam het aantal kotters in 2022 lager uit, namelijk op 261 (284 in 2021). In de kottervisserij waren in de vijf jaren voor 2017 gemiddeld tussen de 275 en 280 kotters actief (peildatum vloot 31 december). Door economische goede resultaten in die jaren werden er sinds lange tijd weer nieuwbouworders verstrekt, waardoor eind 2020 dit aantal op 293 kwam. De mosselvloot kende een vloot van 45 schepen in 2022. De oestersector is niet meegenomen door het ontbreken van data. In eerdere jaren bestond deze vloot uit 26 schepen. Hierbij moet opgemerkt worden dat meerdere mosselkotters ook voor oestervisserij worden ingezet en vice versa. De toename van 19 naar 26 oesterschepen in eerdere jaren kan grotendeels door vermenging worden verklaard. Het aantal schepen in de kleinschalige zeevisserij fluctueert al een aantal jaar. In 2022 kwam het aantal voor deze kleine zeevisserij op 239 schepen.Aanvoer vis
Van de totale aanvoer door de Nederlandse visserij in 2022 werd 75% gevangen door de grote zeevisserij en 16% door de kottervisserij. Het overige deel bestond uit aanvoer vanuit de schelpdiervisserij (mossels en oesters) en overige kleine zeevisserij. De totale aanvoer kwam in 2022 uit op circa 299.000 ton vis (gelijk aan 2021). In 2018 was dit nog 406.000 ton vis. Voor de grote zeevisserij steeg de aanvoer (+2%). Voor de kotters nam de aanvoer flink af tot 47.700 ton, terwijl dit in 2021 nog 58.000 ton was.


Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven