Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Vaartuigen en aanvoer - Visserij

Totale omvang van de visserijvloot stabiel; geringe afname van aanvoer van vis
9/24/2021
Het aantal actieve visserijvaartuigen is de afgelopen tien jaar met 5% gedaald tot 605 vaartuigen. In de grote zeevisserij is het aantal vaartuigen in diezelfde periode aanzienlijk afgenomen van 14 naar 6 (gemiddeld over 2020) doordat meerdere trawlers onder buitenlandse vlag zijn gaan varen.

Vaartuigen
Het aantal schepen in de kleinschalige zeevisserij daalt al jaren. In de kottervisserij waren in de vijf jaren voor 2017 gemiddeld tussen de 275 en 280 kotters actief (peildatum vloot 31 december). Door goede resultaten in die jaren werden er sinds lange tijd weer nieuwbouworders verstrekt, waardoor eind 2020 dit aantal op 293 kotters lag. De mosselvloot had een schip minder dan het jaar ervoor en kwam daarmee op een totaal van 48 schepen in 2020. De oestersector bleef stabiel qua omvang met een aantal van 26 schepen. Hierbij moet opgemerkt worden dat meerdere mosselkotters ook voor oestervisserij worden ingezet en vice versa. De toename van 19 naar 26 oesterschepen in eerdere jaren kan grotendeels door vermenging worden verklaard.Aanvoer vis
Van de totale aanvoer door de Nederlandse visserij werd in 2020 75% gevangen door de grote zeevisserij en 21% door de kottervisserij. Het overige deel bestond uit aanvoer vanuit de schelpdiervisserij (mossels en oesters) en overige kleine zeevisserij. De totale visserijaanvoer kwam in 2020 uit op circa 304.400 ton (304 mln. kg). Dat is 4% lager dan het jaar ervoor toen de totale visserijaanvoer 316 mln. kg bedroeg (levend aanvoergewicht). In 2018 was dit nog 406 mln. kg. Voor bijna alle visserijtypen was er een afname. Voor de grote zeevisserij daalde de aanvoer met 5%, mede doordat er een trawler minder was. Voor de kotters bleef de vangst nagenoeg gelijk aan die in het voorgaande jaar (64 mln. kg).De aanvoer van diepgevroren en verpakte vis door de grote zeevisserij was in 2018 nog 317 mln. kg. Door lagere beschikbare vangstquota en afnemende aantallen pelagische trawlers onder Nederlandse vlag, daalde de aanvoer in 2019 naar 239 mln. kg en in 2020 tot een totaal van 227 mln. kg. De belangrijkste pelagische vissoorten die in 2020 aangevoerd zijn betroffen: haring, blauwe wijting, makreel en horsmakreel. Voor de kottervisserij bleef de aanvoer vergeleken met 2019 stabiel. Toch werd er de afgelopen jaren steeds minder van de doelsoorten tong en schol gevangen. Na het overschot in aanbod van gevangen garnalen in 2018 (circa 28 mln. kg) daalde deze aanvoer naar circa 16 mln. kg (2019) en 18 mln. kg (2020). De voornaamste demersale vissoorten die in 2020 aangevoerd werden zijn schol, tong, tarbot, griet, garnalen, rode poon, mul, schar, bot, makreel, wijting, inktvis en langoustines.
Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven