Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Vaartuigen en aanvoer - Visserij

Totale omvang van de visserijvloot stabiel; geringe toename van aanvoer van vis
4/20/2018

Het aantal actieve visserijvaartuigen is tussen 2012 en 2017 met 5% licht gedaald tot 594 vaartuigen. In de grote zeevisserij is het aantal vaartuigen aanzienlijk afgenomen over dezelfde jaren van 14 naar 8. 


Vaartuigen

In de andere onderdelen van de Nederlandse vloot heeft met name in de overige kleinschalige visserij de grootste verandering in omvang plaatsgevonden. Deze daalde van 240 schepen van een jaar eerder naar 231 in 2017. Met name het aantal staandwant schepen loopt al jaren sterk terug. Waar dit aantal in 2013 nog op 48 schepen lag kwam dit in 2017 op 12 uit. In de kottervisserij waren in de vijf jaren voor 2017 gemiddeld tussen de 275 en 280 kotters actief (peildatum vloot 31 december). De mosselvloot breidde met één schip uit tot 52 schepen in 2017, terwijl de oestersector net als in 2016 op een aantal van 17 schepen uitkwam. In 2017 steeg het aantal kotters in de actieve kottervloot naar 286. Het aantal actieve kotters zal in 2018 naar verwachting toenemen. Goede resultaten van de afgelopen jaren en ruimte in de visquota zijn belangrijke oorzaken voor deze toename. 

Aanvoer vis

In bovenstaande figuur is de totale aanvoer van vis, schelp- en schaaldieren weergegeven, verkregen uit VIRIS (aanvoergewicht). Waar het aandeel pelagische vis in de laatste jaren afnam van 79% van het totaal in 2010 tot 74% van het totaal in 2016, is in 2017 dat aandeel weer gestegen tot ongeveer 78%.


De aanvoer van diepgevroren en verpakte vis door de grote zeevisserij is tussen 2010 en 2016 afgenomen, van 306 mln. kg naar 275 mln. kg in 2016. In 2017 kwam de aanvoer door ruimere quota voor diverse vissoorten op 300 mln. kg. De belangrijkste pelagische vissoorten die in 2017 aangevoerd zijn betreffen: haring, blauwe wijting, makreel en horsmakreel. De aanvoer van de kottersector nam in 2017 af met 10 mln. kg vis vergeleken met een jaar eerder. In 2017 kwam het totaal aan gevangen vis (levend gewicht) op 74,6 mln. kg. De voornaamste demersale vissoorten die in 2017 aangevoerd werden zijn schol, tong, tarbot, griet, garnalen, rode poon, schar, inktvis en langoustines.


Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven