Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Vaartuigen en aanvoer - Grote zeevisserij

Pelagische vloot stabiel
9/11/2020
Na de halvering van het aantal hektrawlers in de grote zeevisserij in de periode 2012-2016 is de vloot in 2017 met één schip uitgebreid naar 8 schepen. In 2019 werd er één trawler van de lijst afgevoerd en daalde het aantal tot 7. Tot en met 2012 was de trawlervloot vrij stabiel in omvang met ongeveer 14 actieve trawlers. Door de 8 trawlers werd in 2018 circa 318 mln. kg vis gevangen. Dat was in 2019 beduidend lager (circa 239 mln. kg) onder andere doordat de vloot toen uit een trawler minder bestond en de quota lager uitvielen.  


Gemiddeld werd naar verwachting in 2019 per trawler circa 34 mln. kg vis aangevoerd (40 mln. kg in 2018). De geschatte aanvoer van diepgevroren en verpakte vis door de grote zeevisserij bestond in 2019 uit blauwe wijting (32%), haring (35%), horsmakreel (13%), makreel (10%), sardine (6%) en overige vissoorten (4%). Mede door een toename in aanvoer en waarde van blauwe wijting (+46,0 mln. kg) en horsmakreel (+8,2 mln. kg) is de totale aanvoer in 2018 6% hoger dan die in 2017. Vissoorten die in 2018 minder werden gevangen zijn makreel (-16,7 mln. kg) en sardine (-12,7 mln. kg). In 2018 was de totale aanvoer ongeveer 318 mln. kg. Voor 2019 daalden de vangsten sterk voor de belangrijkste commerciële pelagische vissoorten: haring (-25%), blauwe wijting (-36%) en makreel (-25%). Alleen horsmakreel werd meer aangevoerd (+4%). Naar verwachting werd in 2019 in totaal 239 mln. kg pelagische vis aangeland door de pelagische sector. Dat is een afname van 25% ten opzichte van 2018.

Voor 2019 werden de maximaal toegestane vangsten (Total Allowable Catch) in Europese wateren en de daarvan afgeleide beschikbare vangstquota sterk lager toegekend ten opzichte van 2018: voor haring (-26%), voor makreel (-20%) en voor blauwe wijting (-20%) Vanuit de wetenschap bestond de zorg dat deze visstanden onder druk stonden door onder andere de geringe aanwas van jonge vis. Later in het jaar werden de vangstadviezen voor haring en makreel na herberekeningen hoger bijgesteld. 

Voor 2020 werd een hoger vangstadvies afgegeven voor visserij in Europese wateren. Resulterende in voor Nederlandse grote zee geldende hogere vangstquota voor makreel (+41%) en blauwe wijting (+2%). Het tegenovergestelde van 2019 geldt nu voor 2020 aangaande horsmakreel met een forse verlaging (-39%) en bijna stabiel voor haring (-1%). Voor 2020 gelden de volgende quotaverhogingen dan wel -verlagingen: makreel: +41%, blauwe wijting +2%, horsmakreel -39%, haring -1%.

De visserijovereenkomst met Mauretanië verliep in november 2019. Vlak daarvoor werd overeengekomen het 4-jarige akkoord met een jaar te verlengen om zodoende de onderhandelingen te vervolgen. Onder dit huidige akkoord mogen Europese visserijvaartuigen niet in de kustwateren van Mauritanië vissen. Meerdere niet-Europese visserijlanden zoals China en Turkije kennen deze beperking niet. De vismeelindustrie in Mauretanië is sterk gegroeid in dit land. Voor deze industrie wordt onder andere sardinella sterk bevist in de kustwateren. Er bestaan zorgen rondom het visstandbeheer. De vangsten van sardinella door Nederlandse grote zeevloot fluctueren jaarlijks, maar maken steeds een steeds kleiner deel van de vangsten uit.

Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven