Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Vaartuigen en aanvoer - Grote zeevisserij

Pelagische vloot breidt iets uit
4/20/2018

Na de halvering van het aantal hektrawlers in de grote zeevisserij in de periode 2012-2016 is de vloot in 2017 met één schip uitgebreid naar 8 schepen. Tot en met 2012 was de trawlervloot vrij stabiel in omvang met ongeveer 14 actieve trawlers. De nu 8 overgebleven trawlers zijn efficiënter gaan vissen. In totaal werd er in 2017 ruim 300 mln. kg vis gevangen, tegenover 260 mln. kg in 2012. De afname in de vloot heeft twee belangrijke redenen: als eerste heeft er een vernieuwingsslag plaatsgevonden in de trawlervloot. Daarnaast is fors geïnvesteerd in de verbouw van de bestaande trawlers. Het vriezen met freon is uitgebannen en vervangen door het vriezen met een combinatie van CO2 en ammonia. Hierdoor kunnen de reizen langer worden (indien er voldoende vangst is) omdat er sneller ingevroren kan worden.

Afgenomen vangstmogelijkheden: sinds juli 2015 is het nieuwe visserijakkoord tussen de EU en Mauretanië in gang getreden. Het vorige akkoord liep af in juli 2014, waardoor er door EU-schepen ruim een jaar niet in de wateren van Mauretanië gevist is.

Door de aanpassingen in het verdrag tussen de EU en Mauretanië is het de laatste jaren niet mogelijk om sardinella te vangen. In 2016 en 2017 zijn de vangsten in Europese wateren van haring en blauwe wijting sterk gestegen.Gemiddeld werd in 2017 per trawler ruim 37,5 mln. kg vis aangevoerd (39,3 mln. kg in 2016). De aanvoer van diepgevroren en verpakte vis door de grote zeevisserij bestond in 2017 uit haring (32%), blauwe wijting (27%), makreel (15%), sardine (10%), horsmakreel (11%) en overige vissoorten (5%).

De gezonde visbestanden van meerdere pelagische vissoorten in de Noordzee resulteerden in ruimere quota voor haring, horsmakreel en grote zilvervis in 2018.
Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven