Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Vaartuigen en aanvoer - Grote zeevisserij

Pelagische vloot stabiel
4/5/2019

Na de halvering van het aantal hektrawlers in de grote zeevisserij in de periode 2012-2016 is de vloot in 2017 met één schip uitgebreid naar 8 schepen. Tot en met 2012 was de trawlervloot vrij stabiel in omvang met ongeveer 14 actieve trawlers. Door de 8 trawlers werd in 2017 ruim 300 mln. kg vis en in 2018 naar schatting 317 kg vis gevangen, tegenover 260 mln. kg in 2012. Eind 2018 is een Nederlandse trawler onder Poolse vlag gaan varen, waardoor in 2019 7 Nederlandse trawlers overblijven.De afname in de vloot heeft twee belangrijke redenen: als eerste heeft er een vernieuwingsslag plaatsgevonden in de trawlervloot. Daarnaast is fors geïnvesteerd in de verbouw van de bestaande trawlers. Het vriezen met freon is uitgebannen en vervangen door het vriezen met een combinatie van CO2 en ammonia. Hierdoor kunnen de reizen langer worden (indien er voldoende vangst is) omdat er sneller ingevroren kan worden.

Door de aanpassingen in het verdrag tussen de EU en Mauretanië is het de laatste jaren niet mogelijk om sardinella te vangen in de kustwateren. Per mei 2019 worden nieuwe onderhandelingen verwacht tussen Mauritanië en Europa. In 2016, 2017 en 2018 zijn de vangsten in Europese wateren van haring en blauwe wijting sterk gestegen vergeleken met de jaren daarvoor.
Gemiddeld werd in 2018 per trawler ruim 39,6 mln. kg vis aangevoerd (37,5 mln. kg in 2017). De aanvoer van diepgevroren en verpakte vis door de grote zeevisserij bestond in 2018 afgerond uit blauwe wijting (40%), haring (33%), makreel (10%), horsmakreel (10%), sardine (5%), sardinella (1%) en overige vissoorten (2%).

Voor de visbestanden van meerdere pelagische vissoorten in de Noordzee werden in tegenstelling tot 2018 voor haring, horsmakreel en blauwe wijting lagere quota (voor uitruil) vastgesteld in 2019. Voor horsmakreel is een quota verhoging bepaald.

Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven