Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Vaartuigen en aanvoer - Grote zeevisserij

Pelagische vloot in omvang stabiel
24-10-2022
In 2020 is één trawler nieuw ingeschreven in het Nederlands Register van Vissersvaartuigen die in 2021 actief werd. Het betreft een vaartuig dat vanuit Curaçao onder Nederlandse vlag is gebracht. Deze trawler vertrok begin 2021 voor de eerste visreis onder Nederlandse vlag. Het bijzondere aan deze trawler is dat deze de vis vers aanlandt in plaats van diepgevroren.

Tot en met 2012 was de trawlervloot eveneens vrij stabiel in omvang met ongeveer 14 actieve trawlers. De hektrawlervloot is in de periode van 2012 tot 2016 in aantal gehalveerd naar 7 schepen. In 2017 en 2018 bestond de vloot uit 8 schepen, in 2019 waren er weer 7 schepen actief en in 2020 is de vloot verder gekrompen tot 6 schepen. In 2021 is uitgegaan van dezelfde 6 schepen die de diepvries trawlervloot vertegenwoordigen.Door de 6 trawlers is in 2021 circa 220 mln. kg vis aangevoerd. In 2020 was dat 4% meer, namelijk circa 228 mln.kg. De gemiddelde aanvoer per trawler was in 2021 iets lager dan in het voorgaande jaar, circa 37 mln. kg vis (ruim 38 mln. kg in 2020). De geschatte aanvoer van diepgevroren en verpakte vis door de grote zeevisserij bestond in 2021 uit blauwe wijting (28%), haring (34%), horsmakreel (11%), makreel (10%), sardine (9%) en overige vissoorten (7%).De gevolgen van de Brexit en de daarmee samenhangende handelsdeal tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben sinds 2020 zijn uitwerking voor de Grote zeevisserij. Er mag nog gevist worden door EU-vissers in Britse wateren, maar daar is een prijs voor betaald. Het VK heeft een groter aandeel in de maximaal toegestane vangsten gekregen dan het had toen het nog lid was van de Europese Unie. Als gevolg daarvan is de pelagische sector in 2020 geconfronteerd met relatieve quotumverlagingen van 26% voor makreel, 12% voor Noordzeeharing en 32% voor Noordzeehorsmakreel. Dit zijn belangrijke soorten voor de Nederlandse ondernemers in de Grote zeevisserij. De overheveling van de quota naar het Verenigd Koninkrijk vindt gefaseerd plaats over de vijf jaren 2021 tot 2026. Na deze vijf jaar moet er opnieuw onderhandeld worden over de toegang tot de Britse wateren.

Naar aanleiding van een review van de gegevens zijn er in 2021 kleine aanpassingen gedaan in de historische dataset.Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven