Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Vaartuigen en aanvoer - Kottervisserij

Meer kotters in 2018
4/5/2019

Het aantal schepen in de actieve kottervloot is in afgelopen jaren gestegen van 278 kotters in 2013 naar 289 kotters in 2018. In 2018 zijn 12 kotters in de vaart gekomen en de verwachting is dat het aantal actieve kotters in 2019 zal stijgen omdat er meerdere nieuwbouwschepen zijn besteld.
 


Lagere kosten (door met name relatief lage gasolieprijzen en energiezuinige vistuigen), toenemende vangstmogelijkheden, hogere opbrengsten en voor veel bedrijven een betere financiƫle positie zorgden er voor dat sommige visserijondernemers weer ruimte kregen om te investeren in de kottervloot. In 2016 en begin 2017 zijn enkele (grote) kotters teruggehaald naar Nederland om onder Nederlandse vlag te gaan vissen. De komende jaren zullen meerdere nieuwe kotters in de vaart komen. Echter, de ontwikkelingen rondom Brexit, pulsvisserij, ruimtegebruik Noordzee (onder andere bouw windmolenparken) en de aanlandplicht zullen van invloed zijn op de innovaties en investeringen in nieuwe schepen.


Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven