Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Vaartuigen en aanvoer - Overige kleine zeevisserij

Overige kleine zeevisserij neemt af tot 221 vaartuigen
9/11/2020
Eind 2019 omvatte de overige kleine zeevisserij 221 vaartuigen, waar dat aantal in 2018 nog 225 vaartuigen bedroeg. Deze overige kleine zeevisserij bestond uit een diverse groep van verschillende visserijen zoals de visserij met hengel, staand want, fuiken en korven, kleine trawls en de schelpdiervisserij. Het aantal vaartuigen dat specifiek met staand want vist, is sterk gedaald van 48 vaartuigen in 2014 naar 11 vaartuigen in 2019. Dit aantal is iets lager dan het aantal vaartuigen in 2018.

Een groot aantal geregistreerde vaartuigen in de Nederlandse vloot is volgens de officiële logboekinformatie inactief. Deze groep omvatte in 2019 totaal 204 vaartuigen, ruim 30% van de totale zeevloot.


In 2019 was de totale officieel geregistreerde aanvoer van de overige kleine zeevisserij 11,6 miljoen kilo (levend gewicht). Naast schelpdieren (zoals scheermessen, spisula en venusschelp) was zeebaars de belangrijkste soort. De overige soorten omvatte een grote variëteit aan soorten variërend van kreeften tot platvis en paling .Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven