Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Vaartuigen en aanvoer - Overige kleine zeevisserij

Overige kleine zeevisserij neemt af tot 231 schepen
4/20/2018

Eind 2017 omvatte de kleine zeevisserij 231 schepen waar deze in 2016 nog 240 schepen bedroeg. Deze kleine zeevisserij bestond uit een diverse groep van verschillende visserijen zoals de visserij met hengel, staand want, fuiken en korven, kleine trawls en de schelpdiervisserij. Het aantal schepen dat specifiek met staand want vist, is sterk gedaald van nog 48 schepen in 2014 naar 12 schepen in 2017.
Een groot aantal geregistreerde schepen in de Nederlandse vloot is volgens de officiële logboekinformatie inactief. Deze groep omvatte in 2017 totaal 211 schepen, 35% van de totale zeevloot.In 2017 was de totale officieel geregistreerde aanvoer van de overige kleine zeevisserij 7,2 miljoen kilo (levend gewicht). In de staandwantvisserij waren vooral tong, harder en zeebaars belangrijk. De overige soorten omvatte een grote variëteit aan soorten variërend van kreeften tot platvis en paling.


Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven