Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Vaartuigen en aanvoer - Overige kleine zeevisserij

Overige kleine zeevisserij stabiel op 240 schepen
3/17/2017
Eind 2016 omvatte de kleine zeevisserij 240 schepen. Deze kleine zeevisserij bestond uit een diverse groep van verschillende visserijen zoals de visserij met hengel, staand want, fuiken en korven, kleine trawls en de schelpdiervisserij. Het aantal schepen dat specifiek met staand want vist, is in de afgelopen 3 jaar gehalveerd.Een groot aantal geregistreerde schepen in de Nederlandse vloot is volgens de officiële logboekinformatie inactief. Deze groep omvatte in 2016 totaal 206 schepen, 28% van de totale zeevloot.In 2016 was de totale officieel geregistreerde aanvoer van de overige kleine zeevisserij 7,7 miljoen kilo (levend gewicht). Veruit het grootste deel hiervan waren scheermessen (79%). Overige soorten die in de andere kleine zeevisserijen van belang waren, zijn zeebaars, harder en garnalen. In de staandwantvisserij waren vooral tong, harder en zeebaars belangrijk. De overige soorten omvatte een grote variëteit aan soorten variërend van kreeften tot platvis en paling.


Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Wim Zaalmink
+31320293530
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven